Steve Ray: Mystérium EUCHARISTIE, časť 2.

Steve Ray

V relácii odznelo:

  • Hmotné telo komunikujúce prostredníctvom zmyslov, nedokáže pochopiť Božie veci. Pomocou zmyslov nemôžeme rozoznať, že Eucharistia je Telo a Krv Kristova.
  • Veľa mystikov vraví, že pomocou pôstu je potrebné odpútať sa od vlastného tela, aby sa posilnil vzrast ducha.
  • Je nemožné pochopiť Božiu nekonečnosť pre stvorenie, ktoré má obmedzený rozum.
  • Priestor a čas u Boha neexistujú. Boh z večnosti vchádza do našej časnosti a denne sprítomňuje obetu Ježiša Krista, ktorá sa odohrala len raz pred 2000 rokmi.
  • Eucharistia je skutočné Telo a Krv Ježiša Krista, je to medicína nesmrteľnosti a svätá omša je večná obeta.
  • Sv. Ignác Antiochijský: „Vyvarujte sa heretikov, ktorí sa odmietajú podieľať na Eucharistii.“
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem