Steve Ray: Mystérium EUCHARISTIE, časť 1.

Steve Ray

V relácii odznelo:

  • Pre protestantov je Eucharistia iba spomienkou na Pánovu večeru. Chlieb a víno = krekry a hroznový džús. Nemajú žiaden zmysel pre posvätnosť.
  • Rozlišovanie pravosti Eucharistie je podstatné pre spásu každého človeka.
  • V Starom Zákone máme rôzne predobrazy Eucharistie…
  • V Kafarnaume Ježiš učil o pití jeho krvi a jedení jeho tela. Naznačil, že Eucharistia – Nový Zákon – bude aj pre pohanov. Povedal: „Neprišiel som Zákon zrušiť, ale naplniť.“
  • Pri príprave Poslednej večere chýbal baránok a kňaz. Avšak baránkom i kňazom zároveň je samotný Ježiš.
  • „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta.“ – Význam týchto slov Židia nepochopili. Považovali ich za navádzanie na kanibalizmus. Ježiš však hovoril o ustanovení Eucharistie, o sviatosti, ktorú im ešte len šiel dať.
  • Po týchto slovách odišlo mnoho nasledovníkov od Ježiša Krista…
  • Na Eucharistii sa rozdeľujú ľudia na skutočne veriacich a na tých, čo odmietli učenie Krista a toto sa deje až doteraz.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem