Štefan Paločko: O čom je kniha Tajomstvo života?

Štefan Paločko - Tajomstvo života

Myšlienky z relácie:

  • Kniha Tajomstvo života je písaná formou románu. Dokazuje, že Boh existuje, čo od nás očakáva a ktorá viera je tá pravá. Obsah knihy je výzvou pre ateistov, pochybujúcich a iné denominácie k zamysleniu sa nad tým, či žijú v pravde.
  • Na Prvom vatikánskom koncile sa potvrdilo, že Boh sa dá dokázať a existuje pravé Božie zjavenie. Tvrdenia, že Boh sa nedá dokázať a v Boha sa dá len veriť sú nepravdivé. Tento fakt bol jedným z podnetov na napísanie tejto knihy. Kedysi dávno ľudia bez akýchkoľvek otázok a pochybností prijímali skutočnosť, že Boh existuje. V našom prostredí prijímali kresťanstvo ako jediné pravdivé náboženstvo. Potom prišla doba novoveku, ktorá spochybňovala dokázanie existencie Boha. Avšak človek potrebuje vedieť a potrebuje mať istotu, či Boh existuje alebo nie a čo od nás očakáva… To sú životne dôležité otázky!
  • Na začiatku príbehu riešia hlavní hrdinovia otázku, či existuje pravda, no dozvedajú sa, že vo všeobecnosti sa odmieta schopnosť ľudí dopátrať sa k pravde. V dnešnej dobe sa za normálny považuje postoj, že všetko je o dialógu, o názoroch, o kompromisoch a konsenze akejsi väčšiny. Nejde o pravdu ako takú. Novoveká filozofia rezignovala na to, že ľudský rozum sa môže aspoň v niektorých oblastiach dopracovať k absolútnej pravde. Zvlášť humanitné vedy pracujú presne na tomto princípe. Paradoxom je, že táto filozofia sa stavia do pozície, že k absolútnej pravde sa dopátrať nedá. Ale toto tvrdenie zároveň považujú za absolútnu pravdu. Je to nezmysel a vnútorný rozpor celého postoja k mysleniu, k životu, atď.
  • V tomto románe sa opisuje, že k absolútnej pravde sa dôjsť dá, najmä v kľúčových oblastiach života, aby sme mohli na tom vystavať dôkaz existencie Boha a zmyslu nášho života.
  • Dnes je moderné prispôsobovať sa svetu. Hlavné postavy románu sa však správajú úplne inak. Chlapec – hlavný hrdina – ide celý čas za tým, aby zistil, o čom samotný život je. Chce mu prísť na koreň. Znáša mnohé ťažkosti, problémy, dostáva sa do konfliktov, je prenasledovaný, ale natoľko mu tá pravda stojí za to, že je ochotný za ňou ísť, napriek akýmkoľvek problémom a ťažkostiam. Toto je spôsob, ktorý vedie k naplneniu zmyslu života. Potrebujeme tak robiť všetci, ak chceme, aby náš život bol v pravom slova zmysle úspešný.
  • Jedna z kľúčových tém románu je poukázanie na to, že morálka nie je niečo relatívne, čo sa tu nejak objavilo a v podstate sa dá obísť. Podobne ako existencia Boha sa dá s istotou dokázať aj morálny zákon a jeho záväznosť. Dokonca aj dôsledky vyplývajúce z ignorovania morálky.
  • Je viacero dôvodov, prečo v románe vystupujú spolužiaci – mladý študent a študentka. Dnes je veľmi veľa kníh, filmov a seriálov, kde vystupujú takéto páry a riešia sa vzťahy medzi nimi. Tieto diela veľmi silne ovplyvňujú to, ako dvaja mladí ľudia medzi sebou budujú svoje vzťahy. Sú veľmi voľné, veľakrát nečisté, plné rôznych postojov, ktoré nie sú v súlade s kresťanskou morálkou, ale na druhej strane sa to považuje za výdobytok súčasnej doby. Paradoxom však je, že takto to v skutočnom živote nefunguje. Mladí si v praktickom živote spôsobia len mnoho vnútorných zranení, sklamaní a nešťastia. Zhruba 50% manželstiev postavených na týchto princípoch sa rozpadá.
  • V románe je predstavený vzťah medzi mládencom a dievčinou, ktorý nekopíruje súčasné trendy, ale poskytuje práve tie pravidlá a zásady, na ktorých vzťah skutočne funguje. Okrem toho, že hľadajú zmysel života, hľadajú pravdu, tak toto hľadanie má potom priamy dosah aj na ich kvalitu vzájomného vzťahu, ktorý si praje Boh.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem