Rožňavský biskup Stanislav Stolárik píše veriacim ďalší list pastiera

Rožňava 23. októbra (TK KBS) Rožňavský biskup Stanislav Stolárik píše veriacim ďalší list pastiera v čase pandémie. Prinášame ho v plnom znení.

– – – – –

Moji drahí bratia a sestry,

všetkých Vás, ktorí ste mi v diecéze zverení, ale aj všetkých, ku ktorým sa dostanú moje slová srdečne pozdravujem s uistením, že neustále myslím na vás, na vaše potreby zvlášť duchovné, ale aj tie ostatné, ktoré sú nevyhnutné pre život.

Keď v marci tohto roku začala pandémia koronavírusu, napísal som vám list. Nebolo možné komunikovať s vami prostredníctvom pastierskeho listu, lebo kostoly boli zatvorené. Podobne je to teraz, keď počet veriacich – prítomných na bohoslužbách je obmedzený na minimum. Ďakujme však Pánovi aj za túto možnosť slávenia. Mnohí, takmer nikto z vás sa nedostanete na svätú omšu, hoci po tom tak túžite. Ďakujem vám, že ste prijali, hoci určite s bolesťou, ale prijali a rešpektujete epidemiologické opatrenia a obmedzenia, ktoré prináša súčasná ničivá choroba. Nám, biskupom nie je nikdy ľahké a bez vnútornej bolesti, rozhodnúť o súhlase s takýmito obmedzeniami.

Dnes už netreba veľa rozprávať o tom, ako v súčasnej dobe reagovať, aby sa nezastavilo šírenia Božieho slova, dobrého, povzbudzujúceho slova… Kreativita v tejto oblasti nás naučila počas prvej vlny, ako na to. Pritom samozrejme netvrdím, že netreba byť tvoriví, vynaliezaví, otvorení pre nové možnosti aj naďalej.

Možno ste zachytili, čítali list, ktorý som 16. októbra 2020 napísal kňazom našej diecézy. Prečítajte si ho, aby ste vedeli, čo všetko vám môžu vaši pastieri ponúknuť pri zachovaní všetkých epidemiologických nariadení.

Osobne by som chcel mať s vami kontakt a byť vám nablízku aspoň tak, ako sa dá. Moje posledné stretnutie s väčším počtom veriacich, teda s počtom do päťdesiat, bolo 14. októbra (2020), keď som večer o 19,00 birmoval 19 birmovancov dvoch rožňavských farností. Bolo to veľmi symbolické – v deň tretieho výročia nášho zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

Zasvätenie bolo navždy a predsa v čase, je potrebné obnovovať ho. Panna Mária nezabúda, že sme sa jej zasvätili. Ona to vzala vážne. Ale my si potrebujeme – povedal by som – každodenne obnovovať vedomie komu patríme, kam smerujeme, s pomocou koho môžeme a máme počítať… Potrebujeme denne oslovovať nášho Otca v modlitbe Otče náš, ktorú nás naučil jeho milovaný Syn Ježiš Kristus, ktorému patríme, lebo si nás získal za svojich cenou svojej krvi. Zoslal nám Ducha Svätého, ktorého potrebujeme v každej chvíli nášho života a dal nám za Matku svoju Mamu – Pannu Máriu. Jej Srdcu sme sa zasvätili, aby nás Ona bezpečne viedla cestou do neba, do príbytku nášho Otca. A potom… máme našich nebeských pomocníkov, patrónov – sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého, sv. Neita, sv. Jána Pavla II., bl. Zdenku, ďalších našich svätých i blahoslavených a celé nebo nám chce byť na pomoci.

Nemôžete sa zúčastňovať na bohoslužbách, len v obmedzenom režime. Berte o to častejšie do rúk Božie slovo – Sväté písmo, životopisy svätých, kvalitnú literatúru. Prijímajte Pána prostredníctvom duchovného sv. prijímania, ak nemáte možnosť, požiadať kňaza o individuálne prijatie Eucharistie.

Kiež sa do našich rodín vráti zvyk spoločnej modlitby, zvlášť modlitby ruženca. Cez túto modlitbu môžeme byť opäť duchovne spojení aj ako diecéza. Pozývam vás znova k duchovnému zjednoteniu v modlitbe – každý deň o 19,30 sa modlievam svätý ruženec a na záver udeľujem svoje požehnanie celej diecéze a všetkým s nami duchovne zjednoteným.

Náš spoločný úmysel, ku ktorému si samozrejme pridajte aj osobné úmysly je:
– za zastavenie pandémie, za chorých, za tých, ktorí sa o nich starajú, za zomierajúcich a zomrelých, za všetkých v prvej línii – za lekárov, zdravotníkov a ostatný personál – v nemocniciach, v zariadeniach pre seniorov, pre ľudí odkázaných na pomoc; za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú v ťažkej situácii pandémie a zabezpečujú chod celej spoločnosti.

Kedykoľvek môžeme prosiť o pomoc Rožňavskú Pannu Máriu, uctievať si jej obraz, možno mu dať opäť čestné miesto, ak sme naň pozabudli a vzývať ju našou modlitbou:
Rožňavská Panna Mária, Záchrana nášho ľudu, ty vieš, čo potrebujeme. Prosíme, zastaň sa nás u svojho Syna v tejto chvíli a zachráň nás tak, ako si zachránila ľudí v našej diecéze aj v minulosti. Sme si istí, že sa o nás postaráš. Mária, už teraz ti ďakujeme, lebo veríme, že na tvoj mocný príhovor sa medzi nás znova vráti radosť a oslava. Nech aj táto skúška nás posilní v dôvere, aby sme vždy konali podľa slov tvojho Syna, a tak ťa verne nasledovali. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Je október – mesiac, v ktorom si pripomíname zázrak z Fatimy, ktorý sa stal 13. októbra 1917, počas zjavenia Panny Márie a ktorého svedkom bolo asi 70 000 ľudí. Panna Mária vo Fatime vyzývala k modlitbe ruženca, k pokániu, k prinášaniu obiet. Bohu nie je nemožné urobiť zázrak – očiam neviditeľný – duchovné obrátenie, ktoré sa potom prejaví aj navonok, ale aj zázrak viditeľný. To už nechajme na Pána Boha, ako sa prejaví. On vie…

Prosím vás, majte otvorené srdcia zvlášť pre potreby slabých, chorých, starých ľudí. Ak môžete, pomôžte im. Pri dodržaní súčasných hygienických nariadení nezanedbajme to, čo je možné a dovolené urobiť pre našich blížnych.

Opäť vás uisťujem, že som s vami všetkými v duchu zjednotený, s každým jedným z Vás, so všetkými ľuďmi Rožňavskej diecézy, ale aj na Slovensku. Za všetkých sa modlím, a všetkých žehnám v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého

Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup

Text modlitby duchovného svätého prijímania, ktorý ponúkol pri sv. omši Svätý Otec František 25. marca 2020.
„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.“

Modlitby od Svätého Otca počas pandémie, ako aj iné modlitby, ktoré sme sa modlili zvlášť v mesiaci máji na odvrátenie pandémie koronavírusu máme v našej brožúrke Mariánska pobožnosť
http://new.burv.sk/2020/04/28/marianska-poboznost-na-maj-2020-a-obraz-roznavskej-panny-marie/

Priame prenosy nedeľných svätých omší z Katedrály nanebovzatia Panny Márie:
https://www.youtube.com/channel/UCKhNz24Z_ZCKh6B39BGDVUg?app=desktop
https://m.facebook.com/Biskupstvo-Ro%C5%BE%C5%88ava-111863943809515/

V tomto období (obmedzení, až do odvolania) bude každú stredu prenos svätej omše o 18:00 Rádiom Lumen z Rožňavskej katedrály.

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023037

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem