Rezort práce podporil pro-life organizácie. Feministky vraj nedostali ani cent. Píšu, že im to vyrazilo dych

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) rozhodlo o tom, že finančne podporí pro-life organizácie namiesto mimovládnych organizácií (MVO) zaoberajúcich sa agendou rodovej rovnosti a pro-potratovou problematikou. Toto rozhodnutie vydalo ministerstvo bez pripomienok mimovládok či výborov s nimi súvisiacich, preto je podľa kritikov v rozpore s legislatívnymi pravidlami.

Prerozdelenie dotácií iným smerom sa udialo prostredníctvom návrhu nového zákona o finančnej podpore detí a rodín. V ňom sa Zákon o dotáciách na podporu rodovej rovnosti v duchu novej politiky na ministerstve premenoval na Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov.

Návrh zákona bol daný na pripomienkové konanie len na 7 pracovných dní, namiesto v zmysle legislatívnych pravidiel obvyklých 15 dní. Skrátené obdobie vraj negatívne ovplyvnilo možnosti týchto organizácií a rezort práce ho nijako nevysvetlil.

“Výsledok: MVO sa nestihli zapojiť a vyzbierať povinných 500 podpisov, aby mohli k tomu dať hromadnú pripomienku,” uvádzajú mimovládky.

Podľa MVO došlo navyše k legislatívnemu pochybeniu, pretože zákon nedovoľuje novelizovať tie právne predpisy, ktoré obsahovo nesúvisia s novovytvoreným zákonom. Toto MPSVR podľa tretieho sektora obišlo tým, že zmenilo názov dotácie.

Nikto sa nás nepýtal na názor, ohradzujú sa mimovládky

Podľa Smernice na prípravu materiálov by sa všetky materiály, ktoré sa týkajú činností, pre ktoré Vláda SR zriadila poradný orgán, mali najskôr prediskutovať a pripomienkovať v tomto orgáne.

“Návrh nikto neprediskutoval s nami, s mimovládkami a nik ho nepredložil ani na rokovanie poradných orgánov, v ktorých sme zastúpené, ako je Výbor pre rodovú rovnosť, Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť či Rada vlády pre MVO,” dodáva vyčítavo feministická MVO Možnosť voľby.

Mimovládky preto žiadali vrátenie zákona do pripomienkového konania, čo rezort práce odmietol, pretože vraj nenašiel na svojej strane pochybenie. Jedinou zmenou bolo premenovanie nového návrhu zákona na “Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s podporou detí a rodín”.

Peniaze poputujú do kresťanských organizácií

Krajniakov rezort na základe nového zákona prerozdelil dotácie na podporu rodovej rovnosti, ktoré mimovládky žiadali minulý rok v decembri 2019.

“Ani jedna MVO priamo pracujúca v oblasti rodovej rovnosti nedostala ani cent. Ako sme spomínali v úvode tohto postu – dostali ich 2 prokresťanské MVO, ktoré patria k najhlasnejším organizáciám bojujúcim proti reprodukčným právam žien a proti rodovej rovnosti,” píše Možnosť voľby.

“V tejto krajine som si zvykla už na všeličo: ignoranciu faktov, neustále spochybňovanie nás ľudí z MVO, mocenské a iné hierarchické hrátky, ale toto mi vyrazilo dych,” zaznelo k téme na sociálnej sieti.

Peniaze sa údajne majú ujsť trom organizáciám a to: Fórum života, Poradňa Alexis a Únia materských centier, z čoho prvá je pro-life kresťanská organizácia a posledná organizácia pomáha ženám, ktoré sa napriek zlým sociálnym podmienkam rozhodli priviesť na svet dieťa a nepodstúpiť interrupciu.

Prevzaté z: https://dennikslovensko.sk/61313/rezort-prace-podporil-pro-life-organizacie-feministky-vraj-nedostali-ani-cent-pisu-ze-im-to-vyrazilo-dych/?fbclid=IwAR3o4ciGB3WWGthomkqPMsmSvnWI2nBekBTbJf0cLKzauVYeqyfGM5eJeYQ

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem