Modlitba ruženca z pútnického miesta Hájiček (Rabčíc) – ruženec za Slovensko

‼️Pozvánka-PRIPOMIENKA‼️ KAŽDÝ DEŇ od 4:15 – LIVE modlitby
4:15 Svätá Hostia
od 4:25 litánie k Duchu Svätému
od 4:30 svedectvo Dismas
od 4:40 Ponaučenia sv.Pátra Pia – Cleonice Morcaldi (duchovná dcéra Pátra Pia)
od 4:50 – LIVE rozjímanie so Sv.Faustínou
od 5:00 – LIVE ranná modlitba ruženca Po, Ut, Št, Pia z Hájička; St, So Rabčice-Orava-sobotu začiatok 5:30, ( v nedeľu celodenná modlitba ruženca do 18:00 z Hájička )
od 6:00 – 7:00 o.Matúš Marcin ( len v nedeľu)

Po, Ut, Št, Pia, So od 4:15 do 6:30 a v Ne 4:15 až 18:00 v Hájičku pri V. Kostoľanoch,
alebo St, So 4:15-6:30 z Rabčíc ( Orava )
za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a za obrátenie hriešnikov a za Bohu milé úmysly v komentároch.
Ďakujeme každému kto sa pripojí zo svojho domova ( na diaľku).

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

História:

✅Pridajte sa k nám, nech sa nás modlí čo najviac
✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 pomôžte nám šírením ĎAKUJEME – budujeme spoločné dielo🙏❤️🙏

Podporte aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovesko, klikni TU: pôst za Slovensko

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤

Úmysly modlitieb– celý ruženec je obetovaný za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly a obrátenie hriešnikov.

Sobotný ruženec: je obetovaný na úmysly Panny Márie + piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

  • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

Ukončenie modlitby sv.ruženca:

Modlitba – Ježiš požiadal cez Myrnu Nazzour všetkých, aby sa ju modlili každý deň po sv. ruženci.

Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť.
Nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých tvojich anjelov.
Nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot.
Nad všetku slávu a česť.
Nad všetky nebeské zástupy.
Lebo ty jediný si najvyšší.
Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý.
Príď a utíš ma. Osloboď ma od mojich pút.
A daruj mi slobodu.
Lebo bez teba moja radosť nie je úplná.
Bez teba je môj stôl prázdny.
Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osväcuje,Duch Svätý ma oživuje.
Nemám sa čoho báť.
Otče pre zásluhy rán tvojho milovaného Syna spas nás. (3x)

Zdravas, Kráľovná:

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu:

Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, teba za Kráľa uznávam,
Všetko čo bolo stvorené, pre teba je určené.
Uplatňuj nado mnou práva svoje!
Obnovujem si svoje krstné sľuby:
Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy,
i všetkých jeho skutkov a sľubujem,
že budem žiť ako príkladný kresťan katolík.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko úsilie,
aby som právam svätej cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol.

Božské Srdce Ježišovo,
obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom,
aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo,
a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete.
Amen.
(Pri recitovaní tejto modlitby sa získavajú plnomocné odpustky 1 krát denne, za obvyklých podmienok)
Imprimatur Nitriae, die 17.11.1943 Carolus m. p. episcopus

modlitba za kňazov

Môj milovaný Ježiš, zahliadni na mňa: znova k Tebe prichádzam a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov.
Prosím Ťa, požehnaj ich dnes a udeľ im všetky potrebné milosti, aby žili sväto a s čistým srdcom.
Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa priania Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojím životom, aby ich srdce bilo len z lásky k Tebe.

Nech sa učia pozerať na svet Tvojím pohľadom, pohľadom Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, daj, aby Tvoje Najsvätejšie Srdce navrátilo všetkých poblúdených kňazov k Tebe, k jedinej Pravde.
Žehnaj zo svätostánku všetkých kňazova priveď ich do nebeského kráľovstva. Amen
( Z brožúrky prosby k Pánovi žatvy – Imprimatúr Mons.Ján Orosch Trnava 27.02.2012, č. 1523/12)

…všetko konať z lásky…

Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len z lásky.
Kríž, ktorý musíš niesť – z lásky.
Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať – z lásky. Vrúcnu modlitbu, ktorú od teba žiadam – z lásky.
Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam – z lásky.
Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje – z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža k zemi – z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú – z lásky.
Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú – z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš – z lásky.
Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou. Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo svojom diele, záhrade mojich najväčších a najmimoriadnejších divov.

S láskou a radosťou ťa žehnám… MKH 22. marca 1988

Prosíme Vás pridajte sa k pôstu

…“modlitbou a pôstom je možné aj vojny odvrátiť“…

Skúste sa zrieknuť v tento deň napríklad televízora a obetujte to na tieto úmysly

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤

Živý-prenos bude v okne nižšie klikni TU: ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Modlíme sa za ochranu našich detí? pripojte sa k nám? na diaľku.
ZDIEĽAJ – LIKE – pošli ďalej❤️
Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky 🙂 či toľko vydrží – my vydržíme 🙂
▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom nech budúcnosť našich deti aj budúcnosť ma taške chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine kde modlitba spája všetkých a bezpečnosť našich deti vie zabezpečiť len súdržný národ posilnený modlitbou posvätného ruženca.

▶️▶️ Podujatie „Ruženec za Slovensko je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

13 hodinový ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku

Modlíme sa v Hájičku pri VEĽKÝCH KOSTOĽANOCH ( momentálne sa kvôli núdzovému stavu nie je možná účasť – pripojte sa z vašich domov na diaľku). Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku Narodenia Panny Márie putovať z vďačnosti na toto miesto… A tak sa aj stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Teraz sa tu modlíme my za naše úmysly.

Ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – video
Ruženec za Slovensko – modlíme sa v Hájičku – len zvuk zvuk

Prosíme Vás – tieto vysielania sú vďaka Vaším príspevkom. Aj 5 eurový príspevok pre nás veľkú cenu. Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

➡️➡️➡️ Linky na vysielanie – ruženec za Slovensko:

Facebook klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Facebook klikni TU: SomKatolik

Youtube – klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Youtube – klikni TU: SomKatolí
k

? Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás? o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Ďakujeme všetkým modliacim, ktorí zapísali svoje modlitby na stránke 1 000 000 Ružencov za Slovensko. S vašou pomocou sme prekročili hranicu 185 000 modlitieb ruženca.
ďakujeme Vám https://www.milionruzencovzaslovensko.sk/

milion-ruzencov-za-slovensko


milion-ruzencov-za-slovensko-logo

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko,

https://youtube.com/live/dVKhu7eY0uA

https://www.youtube.com/live/jo–rAVcQr8

https://www.youtube.com/live/ZSd5eD2x66g

https://www.youtube.com/live/hymu0qGEngE

https://www.youtube.com/live/dcTwDSJC2mU

https://www.youtube.com/live/U84g_96DRoo

https://www.youtube.com/live/ntkCHwSSLlU

https://www.youtube.com/live/gOYErx2DQi0

https://www.youtube.com/live/bzIwiVM7JlM

https://www.youtube.com/live/K6pUMzLav9c

https://www.youtube.com/live/4HABw4GROk4

https://www.youtube.com/live/V1L22cD0Rgs

https://www.youtube.com/live/lONy3M1OQPE

https://www.youtube.com/live/ucsTAMttHzI

https://www.youtube.com/live/MICLkJB1UGo

https://www.youtube.com/live/eEj7hL50wAk

https://www.youtube.com/live/brJedccxGxw

https://www.youtube.com/live/ihebApL70iA

https://www.youtube.com/live/S6yOehMpC1A

https://www.youtube.com/live/zltbLvRIUdg

https://www.youtube.com/live/zltbLvRIUdg

https://www.youtube.com/live/6PEga4RYOdw

https://www.youtube.com/live/3ENuOWI88Uw

https://www.youtube.com/live/xKTKskL-f2I

https://www.youtube.com/live/gSdhPE907Zc

https://www.youtube.com/live/OKmf-gPPItU

https://www.youtube.com/live/7s3yBSU3Yd8

https://www.youtube.com/live/wOHMKyaz_Ow

https://www.youtube.com/live/2-AtNzXk_yU

https://www.youtube.com/live/myemURE03r4

https://www.youtube.com/live/BRgHwzkQI0k

https://www.youtube.com/live/YCsBC1nrAbQ

https://www.youtube.com/live/x7trZ3cWFBA

https://www.youtube.com/live/cJECQahpcVg

https://www.youtube.com/live/3dDZIGOoY8c

https://www.youtube.com/live/iIe4m02ProM

https://www.youtube.com/live/5P7fYllEsw4

https://www.youtube.com/live/qha5b75Rhf4

https://www.youtube.com/live/Qu2hnj2zsdw

https://www.youtube.com/live/yUNmznbg9LI

https://www.youtube.com/live/BQw55ZpOb_M

https://www.youtube.com/live/km3EA0nO1Cw

https://www.youtube.com/live/ZUCnJYB2-FY

https://www.youtube.com/live/kBqQJ0SJPWo

https://www.youtube.com/live/IHNxWuhX2YM

https://www.youtube.com/live/rnIZ6rfykN8

https://www.youtube.com/live/RsTQ9qalMqg

https://www.youtube.com/live/YyKfzVfTKy8

https://www.youtube.com/live/C_tofBvD27c

https://www.youtube.com/live/ZSD5hk2lxTM

https://www.youtube.com/live/yCUxxpX7ARw

https://www.youtube.com/live/o39cvHJOdEo

https://www.youtube.com/live/YBydelfhBic

https://www.youtube.com/live/gDr-uGGnAWo

https://www.youtube.com/live/pGSsC77vO-4

https://www.youtube.com/live/PHG-hoxI6FI

https://www.youtube.com/live/D3Nvaoe5jGA

https://www.youtube.com/live/O8e4tj636yw

https://www.youtube.com/live/BxctEv-CbG8

https://www.youtube.com/live/f5Iqaf3bgtI

https://www.youtube.com/live/XS3kdlLP7y4

https://www.youtube.com/live/Yso2iXR8OzQ

https://www.youtube.com/live/5NnoyWrir5I

https://www.youtube.com/live/5NnoyWrir5I

Živé vysielanie ruženca klikni dolu :⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

Živý-prenos v tomto okne:⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆
Komentáre DOLU?????????

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem