Ralph Martin: Pripravte sa – Pán sa vracia!

Ralph Martin

V relácii sa dozviete:

  • Božie Slovo nás pripravuje na návrat Krista. Sám Ježiš povedal, že keď uvidíme zmätok medzi národmi, v Cirkvi, apostázu, keď Zlý bude mať veľkú moc, nemáme umierať strachom, ale pozerať sa s radosťou, pretože prichádza naša spása, prichádza náš Pán.
  • Teraz je čas zmierenia sa s Bohom, so Sudcom, ktorý príde a bude nás súdiť. Máme mať len jedinú obavu, aby sme svojimi skutkami neprišli o Pána, ktorý nás miluje.
  • Pán má pripravený víťazný veniec pre každého, kto očakáva jeho príchod. Tí, ktorí dnes trpia, sú sami a zúfalí, tých Pánov príchod pozdvihne k radosti.
  • Sme synmi svetla! Pán príde v noci ako zlodej, pre neveriacich to bude obrovský šok. Potrestá diabla a nekajúcich, ukončí dobu zdanlivého víťazstva zla a odmení verných, ktorí vydržali až do konca a nezapreli Krista.
  • Máme si vážiť autorít, byť s nimi v správnom vzťahu, robiť to, čo nám radia, čo hovorí učenie Katolíckej cirkvi, ale je potrebné vedieť správne rozlišovať. V súčasnosti veľká časť biskupov v Nemecku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku, Kanade, či v USA otvorene hlásajú bludy. Tieto bludné názory nemáme rešpektovať. Autoritou je pre nás učenie Katolíckej cirkvi a tí, ktorí toto učenie hlásajú. Našou úlohou v tomto čase je všetko skúmať, zlo odhaľovať a čo je dobré, toho sa držať.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem