Ralph Martin – Pridajte sa k odporu!

Ralph Martin

V relácii sa dozviete:

  • Počas II. svetovej vojny vo všetkých štátoch, ktoré obsadili fašisti, vznikali hnutia odporu. Dnes je svet pod nadvládou Satana a my musíme klásť aktívny odpor. Pôsobí cez politikov, univerzity, kultúru, atď. a robí to cez svojich prisluhovačov preto, aby utláčal Boží ľud a vysmieval sa Bohu. Musíme sa učiť ako sa postaviť na odpor. Bedrá si máme prepásať pravdou, žiť svätý život, obrniť sa pancierom spravodlivosti a štítom viery, aby sme dokázali odrážať ohnivé šípy pokušení, hnevu, nevery, zmyselnosti, skľúčenosti, či lenivosti, aby sme dokázali odolať bludom a rôznym herézam. (Ef 6, 10-18)
  • Každý z nás musí poznať Desať Božích prikázaní. Ak ich nepoznáme, staneme sa zdeformovanými a smutnými ľuďmi. Je potrebné mať vedomosti, poznať pravdu, aby sme sa mohli postaviť tomu, čo nám dnešná kultúra podsúva.
  • Najsilnejšie sily, ktoré dnes pracujú, sú duchovné sily zla. Diablovi sa musíme vzoprieť. Podriadiť sa Bohu znamená prijať od Boha všetko, snažiť sa s ním zmieriť, prosiť ho o pomoc využiť všetky naše dary a talenty, ktoré nám dal. Boh nám ukáže, v čom ešte môžeme rásť a napredovať. Diablovi sa vzoprieme tak, že odmietneme svojou mysľou všetko, čo je zlé.
  • Dnes pôsobí veľká sila temnoty a strachu. Ľudia tomu poddávajú a často páchajú samovraždy mysliac si, že tým svoje problémy vyriešia. Avšak je to cesta do večného zatratenia. Zámerom diabla je zničiť ľudský život, pretože nás nenávidí a závidí nám. Preto sa mu musíme vzoprieť! Musíme sa podriadiť Bohu, prijať Desatoro, prijať všetko, čo nás učil Ježiš Kristus, čo nám hovorí Sväté Písmo a diabol od nás utečie.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem