Ralph Martin: Boh Ťa nikdy neprestane milovať!

Ralph Martin

Myšlienky z relácie:

  • Boh nás stvoril na svoj obraz. V nás sa odráža obraz Boha, Božia múdrosť a Božia láska.
  • Hriech je koreňom všetkého zla a utrpenia vo svete. Príčina je v prvotnej vzbure Adama a Evy proti Bohu, ktorí prijali ponuku diabla. Boh nás však miluje, chcel nás zachrániť, preto poslal svojho Syna. Ježiš Kristus vzal na seba všetky naše hriechy, odpustil nám a zomrel za nás. Čerpať z jeho obety môžu len tí, ktorí ju pochopia.
  • „Milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1Jn 4,7)
  • Musíme mať snahu milovať a odpúšťať. Ak nevieme odpúšťať, požiadajme Boha o silu… On nás prijal krstom do Božej rodiny. Je to obrovský dar stať sa jeho deťmi. V raji, po vzkriesení, uvidíme Boha, kde budeme mať účasť na Božskej prirodzenosti. Nič nás od tejto možnosti nemôže oddeliť, len náš vlastný hriech. Liekom proti našej hriešnosti je svätá spoveď.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem