Proti pandémii sa veriaci, kňazi a biskupi zjednotili modlitbou a pôstom

Prešov 27. októbra (TK KBS) Slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október za spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid-19. Pozvanie bolo adresované všetkým veriacim a vôbec všetkým ľudom dobrej vôle, duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmysel. Formu a spôsob modlitby a pôstu si počas tohto dňa mohol každý zvoliť podľa svojich možností.

Veriaci v prešovskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa mali počas dňa možnosť zotrvať v adorácii pred Eucharistickým Kristom. Počas celého popoludnia sa pri modlitbe striedali arcibiskup, kňazi a zamestnanci archieparchiálneho úradu. V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, starobylú liturgiu svätého Jakuba, podľa tela Pánovho brata, ktorého pamiatku si v tento deň (podľa gregoriánskeho kalendára) Východná cirkev pripomínala.

Večer o 20.00 sa potom všetci veriaci spoločne s duchovenstvom a svojimi biskupmi modlili bolestný ruženec za odvrátenie pandémie koronavírusu. Modlitbu započal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa v úvodnej modlitbe pred začiatkom ruženca obrátil na Ježiša Krista slovami: „Úpenlivo sa obraciame o pomoc k Pánu Bohu a predkladáme Mu modlitby, pokánie, pôst a iné obety cez ruky našej Nebeskej Matky, Presvätej Bohorodičky s prosbou o zastavenie tejto nákazy. Touto modlitbou chceme vyprosiť aj potrebnú silu všetkým, ktorí sa nachádzajú v prvej línii, predstaviteľom štátu a samospráv, lekárom, farmaceutom, laborantom, všetkým zdravotníkom i dobrovoľníkom.“ Následne sa pomodlil úvod do ruženca a aj prvý desiatok.

Po ňom pokračoval vladyka Peter Rusnák z bratislavskej katedrály, ktorý sa zamýšľal nad Izaiášovými slovami o Pánovom služobníkovi a pomodlil sa druhý desiatok. V zamyslení pred tretím desiatkom vladyka Cyril Vasiľ SJ poukázal na paralelu medzi Kristovou tŕňovou korunou a korunou, či lepšie povedané koronou, ktorá človeka a ľudstvo ako také učí pokore a pripomína ľudskú slabosť a nedokonalosť. V Klokočove, na mieste, kde pred 350. rokmi plakala Presvätá Bohorodička nad ľudom Zemplína, sa kľačiac modlil štvrtý desiatok vladyka Milan Chautur CSsR. Veriacim pripomenul, že cesta za Kristom mnohokrát vyžaduje obetu, sebazápor, ochotu zobrať na plecia kríž a kráčať za Kristom, pamätajúc pritom, že táto cesta nekončí hrobom, ale končí víťazstvom.

Záverečný desiatok sa pomodlil vladyka Ján Babjak SJ, ktorý poukázal na ľudskú slabosť a náklonnosť ku hriechu a zároveň prosil o zastavenie nielen pandémie koronavírusu, ale zvlášť o uvedomenie si a odvrátenie sa od inej hroznejšej pandémie, pandémie hriechu. V závere modlitby ruženca sa prešovský arcibiskup pomodlil Eucharistickú pobožnosť a celému Slovensku, všetkým chorým ako aj všetkým zdravotníkom a všetkým ľuďom v prvej línii udelil Eucharistické požehnanie.

Do tejto modlitbovej iniciatívy Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa zapojili aj jednotlivé farnosti všetkých troch eparchií, taktiež aj pastoračné centrá, pútnické centrá, či jednotlivé rehole. Z baziliánskeho monastiera v Prešove sa počas celého dňa online vysielali modlitby celého liturgického pravidla – časoslova, ktoré sa modlili otcovia baziliáni v cirkevnoslovanskom jazyku (FB monastiera). Z najvýznamnejších chrámov metropolie počas celého dňa prinášala priame prenosy TV Logos. Z večernej modlitby svätého ruženca okrem TV Logos priniesla priamy prenos aj Televízia Zemplín.

( TK KBS, tske, rp; pz ) 20201027019   

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201027019

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem