Prísny pôst nasledujúcich 8 piatkov nie je povinný. Stane sa rok 2021 rokom tradičného pôstu?

Nasledujúcich 8 piatkov, počínajúc 30. októbrom a končiac 18. decembrom, sa majú katolíci na Slovensku postiť spôsobom, ktorý bol ešte v minulom storočí bežnou súčasťou života veriacich. Pôst od mäsa, jedno jedlo dosýta a dve malé jedlá, starodávna tradícia kresťanov na lepšie ovládanie svojich pudov a vášní, sa vo väčšine krajín povinne praktizuje iba dva dni v roku – na Popolcovú stredu a Veľký piatok.

Slovenskí biskupi sa rozhodli pre dočasný návrat prísnejšieho pôstu v súvislosti s problémovým vírusom. Otec arcibiskup Zvolenský vo vyhlásení hovorí: “Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú katolícku Cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.”

Tento pôst však nie je povinný pod hriechom, tak ako to je na Veľký piatok či Popolcovú stredu, čím sa de facto stáva dobrovoľným, tak ako vo všetky ostatné piatky, avšak s prísnejším odporúčaním praktizovať jeho tradičnú verziu.

Toto jemné opatrenie, síce nepovinné, môže naštartovať mnohých katolíkov na trvalé praktizovanie tradičnej piatkovej pôstnej praktiky. Osem piatkov bez mäsa, obzvlášť pre milovníkov kuracinky či bravčovinky, ktorí budú reálne pociťovať silnú túžbu po raňajkovej slaninke či obedňajšom čiernohorskom, urobí s človekom divy. Po celodennom boji, ktorý ukončí Kristov vojak odmietnutím náletu na územie Calexu s cieľom zlikvidovať posledné zvyšky sviečkovej, sa pôstnik v sobotnej výmene názorov zdrží urážok a narážok na svoju polovičku. A v nedeľu nebude v duchu osočovať suseda, ktorý v skutočnosti nevyváža v aute náhradníčku svojej manželky, ale chorú neter na vyšetrenia.

Áno, aj takéto “zázraky” môže vyvolať zdánlivo “nevinné” vyhlásenie našich biskupov. Zmierenie a porozumenie, po ktorom volá aj svetská strana pľúc Mliečnej cesty, sa nedosiahne iným spôsobom, ako ovládaním svojich pudov, emócií a zlých náklonností. Dedičný hriech, ktorý moderný pokantovský svet, ale aj moderná až modernistická časť bičovanej Cirkvi, ktorá ešte formálne neodpadla, ale určite raz odpadne aj formálne, neuznáva, trúbi stále tú istú melódiu: “Nikdy sa ma nezbavíte, budem tu až do skončenia sveta.” Večer idete spať s ideálmi antického filozofa a rozdávate láskavé “dobrú nocku”, ráno sa prebudíte nepochopiteľne nevrlý a šomrete škrípavé “dobré ráno”. Aj to je dôsledok Adama a Evy.

Autor článku považoval kedysi, a nie je to až tak dávno, pôst od mäsa za vec, ktorú treba dodržať na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Dodržať, lebo to tak Cirkev prikazuje, nie preto, lebo by to malo mať aj nejaký zmysel. Po čase sa začal trochu zaujímať aj o históriu a tradície, a nešlo mu do hlavy, ako mohli tí prvotní kresťania vydržať všetky tie pôsty, ktoré sa netýkali iba piatku, ale aj iných dní. Obzvlášť 40 dňový pôst mu nešiel do hlavy. Po čase však po vzore iného kresťana (lebo vzor a autentický príklad je najľahšia cesta ku kresťanstvu) skúsil praktizovať pôst od mäsa každý piatok. Niekedy hromžil na túto prax a žobronil o rezeň, alebo aspoň o sobotu, inokedy (v kainovskom zajatí pýchy) v duchu hľadal všetky možné chyby na inšpirujúcom spolubratovi. Ale keď vytrval (a nevytrval na prvý pokus), po pár týždňoch sebazapierania pochopil – viem sa lepšie ovládať. Ovládam svoje vášne, zlé náklonnosti.

Musíme bojovať so svojím telom, široká cesta do neba nevedie. A kto si zvykne odoprieť potešenie sám sebe, ten si ho navykne robiť druhým. Začne pomáhať tam, kde treba. Nie pre seba, pre druhých. A o to ide v hĺbke čiernych duší aj pomýleným ľavicovým súdruhom dneška, ktorým sa často tak hlúpo snažíme votrieť papagayovaním ich zvrátených téz o rešpekte a bratstve. Revolúcia sníva svoj sen o krásnom novom svete, avšak bez Krista, správne pochopeného Krista, ktorého výklad má na starosti katolícka Cirkev. Revolúcia buduje temný svet, či už ľavicovými masakrami, alebo liberálnou svojvoľnosťou. Výsledok je rovnaký – rozklad a nešťastie.

Naši pastieri majú v rukách zbraň mocnejšiu hromadného ničenia. Môžu postupne ničiť ten najväčší plevel ľudských dejín – hriech. Nevyničia ho úplne, lebo dedičný hriech tu bude do konca našich životov, ale môžu ho výrazne obmedziť. Práve tým, že na Slovensku zavedú povinný piatkový pôst od mäsa. Tak, ako je tomu napríklad v Poľsku, kde sa jedinečným spôsobom v Európe darí bojovať proti vraždeniu detí. Možno aj vďaka tomu povinnému pôstu…

Povinný piatkový pôst od mäsa pod trestom ťažkého hriechu – to je to, o čo tu ide. Ak Božia milosť zasiahne srdcia našich biskupov, možno aj pod vplyvom našich svedectiev z nasledujúcich týždňov, Slovensko začne od roku 2021 praktizovať piatkový pôst od mäsa povinne a sústavne. Potrebujeme ho viac ako inokedy – svet sa ocitol v materiálnom blahobyte, mnohí z nás sa opájajú v (aj piatkových) opulentných oslavách, potreba obety sa scvrkla na “veď nikomu neubližujem”. A hriešny človek potrebuje príkaz, autoritatívny príkaz zhora, ktorý zavelí do boja! Alebo tu chce ísť niekto do polemiky o tom, koľko ľudí sa postí v piatok od mäsa na základe odporúčania a koľko by sa ich postilo na základe príkazu?

Biskupi v súčasnej situácii taktiež odporúčajú tzv. Modlitbu za Slovensko. Mnohí horliví, až prehorlivení ľudia, kritizujú biskupov Slovenska za “kolaboráciu” so štátnou mocou, nevýrazné a nejasné vyhlásenia, schovávanie sa za moc a autoritu. Nech je aj táto modlitba, kde sa jasne spomínajú pálčivé problémy nemravnosti a zaslepenosti, o ktorých by mali biskupi, ktorí majú byť až tak konformní so súčasným režimom, mlčať, mementom pre tých, ktorí správne vidia problémy doby, avšak odmietajú bojovať a pomáhať (napríklad modlitbami) v boji proti našim nepriateľom. Rezignácia v čase úpadku nie je znakom katolíka. Je znakom úpadkového zbabelca, ktorý je zbabelý prijať štatút defenzívy a prihlási sa zbabelo až keď budeme mať opäť na vrch. Nech nečakaný impulz čiastočného obnovenia tradičného piatkového pôstu roznieti v nás a aj v našich biskupoch iskru chuti do boja za Krista. Máme predsa sviatosť birmovania – sme Kristovi vojaci. A keď budeme bojovať dobrý boj, Ježišova Matka nás podporí – a ona neprehráva. Ak sa aj zdá, že prehráva, Ona pomaly zbiera Duše tých, ktorí by bez Nej boli zatratení. Peklo existuje. Ale aj Nebo.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Prevzaté z: https://www.christianitas.sk/prisny-post-nasledujucich-8-piatkov-nie-je-povinny-stane-sa-rok-2021-rokom-tradicneho-postu/?fbclid=IwAR24jHjVEgdAF35r2mn8H8U8F2SbG03auu7C1kyFbeFy8LLwvaYmBSgntQ4

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem