PRÍSĽUB PANNY MÁRIE PRE TÝCH, ČO SA BUDÚ MODLIŤ RUŽENEC

Október je zasvätený modlitbe ruženca. Viete, ako to celé s touto modlitbou vlastne začalo? Príbehy hovoria, že sa Panna Mária zjavila vo sne svätému Dominikovi a dala mu reťaz s gulôčkami prostredníctvom, ktorého sa má modliť. Vďaka tejto modlitbe a vďaka rozjímaniu nad jej synom má poraziť bludy a utrpenie. Skutočnosť je však trochu iná a modlitba ruženca vznikla ako prirodzený duchovný vývoj najmä kvôli negramotným mníchom, ktorí nachádzali spôsob modlitby hlavne prostredníctvom recitácie.Tak či onak dala Panna Mária dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť ruženec a my Vám tieto prísľuby dnes prinášame:

1️⃣ Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2️⃣ Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3️⃣ Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4️⃣ Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5️⃣ Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6️⃣ Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7️⃣ Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8️⃣ Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9️⃣ Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

? Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi

1️⃣1️⃣ Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

1️⃣2️⃣ Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

1️⃣3️⃣ Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

1️⃣4️⃣ Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

1️⃣5️⃣ Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Ešte stále pochybujete, či sa dnes pomodliť ruženec? ?

Želáme Vám, aby ste počas celého októbra zažili veľa milostí prostredníctvom tejto výnimočnej modlitby a taktiež, aby ste sa prostredníctvom rozjímania nad jednotlivými tajomstvami ešte viac priblížili k Bohu

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem