Pri jubileu Zázračnej medaily pápež požehná putovnú sochu Panny Márie

Vatikán 7. novembra (TV) Tento rok uplynie 190 rokov od zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré boli okrem iného aj podnetom pre šírenie nábožnosti formou Zázračnej medaily. Vincentínska rodina v Taliansku pri tejto príležitosti organizuje púť sochy Panny Márie po talianskych komunitách. Sochu požehná pápež František v stredu 11. novembra.

Pri stretnutí so Svätým Otcom spojeným s požehnaním putovnej sochy bude aj generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, páter Tomaž Mavrič.

Medaila Panny Márie – ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201107003

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem