Pomôžme našim otcom biskupom – bojujú za nás. Modlime sa 24-hodinový ruženec.

Máme najdlhšie zatvorené kostoly! A zároveň sme prví v štatistikách úmrtí na COVID 19. V článku sa dočítate:

  • o otvorenom liste otcov biskupov premiérovi a vláde SR
  • o kázni o.a. Oroscha k aktuálnej téme
  • o výzve ministra práce Milana Krajniaka na zváženie otvorenia kostolov
  • o pomenovaní otvorených kostolov j.e. kardinálom Dominikom Dukom v Čechách, ktoré sa radi pasujú do pozície ateistickej krajiny
  • o výzve kňaza v službe 50 rokov – pátra Košúta – premiérovi

Pomôžme našim otcom biskupom, tak ako oni teraz bojujú za nás. Modlime sa 24-hodinový ruženec za Slovensko, tentokrát s úmyslom za to, aby premiér a vláda zosúladili opatrenia a umožnili slávenie sv. omší podľa covid automatu v jednotlivých okresoch.

Obráťme sa konečne s prosbou o pomoc k Bohu! 24-hodinový ruženec za otcov biskupov. Otcovia biskupi rázne vstúpili do komunikácie s vládou. Opatrenia, ktoré sú pritvrdé v duchovnej oblasti a zároveň nekontrolujú množstvo ľudí v obchodoch a supermarketoch, sa nejednému veriacemu javia, ako útok na základné právo na vierovyznanie. Otcovia biskupi reagovali a poslali list premiérovi a členom vlády. Z jeho obsahu citujeme:

„Sme ochotní zniesť obmedzenia: avšak úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb ako aj praktické znemožnenie vysluhovania sviatostí je neúnosné. Vedení čoraz naliehavejšími prosbami našich veriacich Vás aj my žiadame, aby ste našli iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám, aspoň podľa toho ako je tomu v blízkom zahraničí, v podobnej pandemickej situácii. Stále napríklad rastie počet vyliečených a zaočkovaných, ktorí by sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách bez rizika ohrozenia. Bohoslužby zároveň nemožno vnímať len v optike „verejných zhromaždení“; uplatňuje sa na nich základné ľudské právo vyplývajúce z náboženskej slobody.“

A záverom listu píšu:

„Sloboda náboženského slávenia nie je len dôsledkom slobody zhromažďovania, ale esenciálne pramení z práva na náboženskú slobodu, ktorá je primárnym a základným ľudským právom. Je preto nevyhnutné, aby táto sloboda bola rešpektovaná, chránená a zastávaná občianskymi autoritami, rovnako ako zdravie a fyzická integrita. Okrem toho, dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.“

Žiadame Vás s úctou, aby ste tieto skutočnosti primerane vzali do úvahy.“

Celé znenie listu je uverejnené na stránkach tkkbs na tomto linku:

Otec arcibiskup Orosch spomenul vo svojej výbornej kázni kardinála Gerharda Ludwig Müllera, (počúvajte od 14-tej minúty), ktorý spomenul, že v našom parlamente mohli byť aj nakazení poslanci, keď im to vyhovovalo, len do kostola sa nemôže ísť. A v katedrálach, ktoré sú tak obrovské sa ľudia podľa kľúča – na 15 m2 jeden človek – doslovne stratia.

A o. arcibiskup pokračuje:

„Eucharistia nie je len symbol Kristovho tela a pokrmu pre ľudskú dušu, ale je to reálny pokrm. My sme katolíci. My nie sme protestanti. Bez tohto pokrmu hynieme, zomierame tak, ako človek, ktorý reálne nemá pokrm…“

Otcovia biskupi nie sú sami. Minister práce, Milan Krajniak sa vo svojom statuse jasne postavil za otvorenie kostolov. Z jeho statusu, ktorý uverejnil 21. februára vyberáme:

„Čoraz častejšie nás klienti a aj zamestnanci zariadení žiadajú o duchovnú službu. Pretože na vlastnej aj sprostredkovanej skúsenosti vidia, že modlitba ľuďom pomáha. Zjednodušene povedané, v zariadeniach s covidom, kde sa s klientami chodí modliť duchovný ich denominácie, v prípade katolíkov vysluhuje aj sviatosti Svätého prijímania, spovede, pomazania chorých, z takýchto zariadení nám hlásia lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc.

Začal som sa o túto skúsenosť zaujímať a pýtal som sa v nemocniciach, či nemajú podobnú skúsenosť s duchovnou službou. Dostal som viaceré potvrdenia takejto skúsenosti. Nie, nemám k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy. Asi sa ale môžeme zhodnúť na tom, že duchovná služba a modlitba ľuďom uškodiť nemôže. A vyzerá to tak, že viacerým ľuďom zjavne pomáha.

Čo keby sme dovolili ľuďom, aby sa mohli za presne vymedzených podmienok zúčastniť bohoslužieb, a modlili sa za všetkých ľudí na Slovensku? Za veriacich aj neveriacich. Aby nás Boh našich otcov a dedov ochránil pred covidom a zbavil nás covidu čo najrýchlejšie. Verím, že by to pomohlo nám všetkým.

„Máme aj jeden overiteľný historický príklad. V roku 1710 koncom jari zasiahol mesto Trnava mor. Prvá obeť bola zaznamenaná 19. júna 1710. Nasledovali mesiace a mesiace tvrdého lockdownu, ale nepomáhali. V novembri 1710 bola Trnava stále “zavretá”, ale mor sa šíril ďalej a kosil bohatých aj chudobných. Zúfalí občania sa rozhodli v spoločnej modlitbe prosiť o pomoc Pannu Máriu. 21. novembra 1710 sa celé mesto zhromaždilo v Dóme sv. Mikuláša pri zázračnom obraze Panny Márie. Potom po modlitbách v procesii obišli námestie a Trojičný stĺp a za hlaholu všetkých zvonov v meste sa vrátili naspäť do Dómu sv. Mikuláša. A stal sa zázrak. Od toho momentu mor skončil. Od toho momentu už v Trnave nikto na mor nezomrel.“

A status končí slovami:

„Neargumentujem teraz smerom k vám právom na náboženskú slobodu, ktorú máme zakotvenú v ústave. Apelujem na vašu veľkorysosť a dobromyseľnosť. Prosím iba, aby ste sa zamysleli nad otvorením kostolov z tohto uhla pohľadu: stratiť tým v súčasnej situácii asi nemôžete nič. Ale modlitbou a liturgiou nás veriacich môžeme získať všetci. Pomoc a nádej, ktorú teraz potrebujeme všetci.“

Status si môžete celý prečítať priamo na jeho FB stránke.

J.e. kardinál Dominik Duka jasne pomenoval, že v Čechách nie je problém v čase pandémie mať otvorené kostoly. Ako sám hovorí (druhá minúta videa), Čechy ako najateistckejší štát majú kostoly otvorené stále… Asi niet čo dodať.

Ale vláde píšu aj z domu seniorov. Tento list, ktorý napísal páter Šebastián Košút, je adresovaný premiérovi a vyzýva ho, aby išiel do Trnavy, k zázračnému obrazu Panny Márie trnavskej a požiadal ju na kolenách o zastavenie moru. Silný list si prečítajte tu:

Modlime sa za našich otcov biskupov, ktorí vyzývajú vládu, aby prijala rovnaké opatrenia aj na návštevu kostolov a slúženie sv. omší tak ako sú realizované v obchodoch, kde je počas dňa ľudí ako na korze.

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem