Piotr Glas: Satan bude uznaný za pána tohto sveta – časť 2.

Piotr Glas
Piotr Glas

Myšlienky z relácie:

  • Pán Ježiš povedal sestre Natálii Magdolne: „Ak si nespokojná, zranená, sklamaná, bezradná, stačí, ak zavoláš s dôverou a láskou: Ježiš! Ježiš!“ Celé peklo je pod vládou Boha a na meno Ježiš sa zohne každé koleno!
  • Najväčšie hriechy sú hriechy rúhania a proti Najsvätejšej Sviatosti…
  • V Cirkvi bude chaos a hrôza. Bezbožnosť vnikne do neporušenej svätyne Cirkvi. Tradícia katolíckej Cirkvi bude odvrhnutá, laicizácia bude sláviť triumf, nenávisť medzi národmi rozpúta vojny a zlo rozsievajúc pochybnosti potlačí duše na Satanovu stranu. Obnovená a očistená Cirkev sa cez utrpenie preoblečie do chudoby a pokory a opäť bude chudobná ako Cirkev na počiatku. Zaniknú rozdiely, významné tituly a hodnosti. Duch Svätý naplní všetkých členov Cirkvi…“
  • Dnes vládne veľmi veľká intelektuálna pýcha a táto pýcha je démonická. Žijeme v čase svätokrádeží a rúhania voči samotnému Bohu. Našou najväčšou úlohou je ochrániť pravdu evanjelií…
  • Panna Mária povedala Don Gobbimu: „Prídu časy, kedy Satan bude uznaný za pána tohto sveta. Prišiel čas, kedy sa budeme musieť postaviť buď za Krista alebo proti nemu.“
  • Kráľovstvo zla a temnoty bojuje o každú dušu, preto musíme bojovať. Nesmieme sa báť, pretože s nami je Ježiš Kristus, Panna Mária, anjeli a svätí…
  • Najdôležitejšie je naše zdravie, telo, kariéra alebo naša duša? Čo sa dialo v čase pandémie? Ako modla nám bolo prezentované naše zdravie a telo. Ako modla bola prezentovaná vakcína, starostlivosť o dušu a úcta k Eucharistii bola potláčaná!
  • Je potrebné vsadiť všetko na nebo. Musíme sa vzdať všetkého, čo nás ťahá k tomuto svetu a otvoriť dvere Kristovi, aby v našich životoch konal.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem