Piotr Glas: Príde čas šialenstva a zrady.

Piotr Glas
Piotr Glas

Myšlienky z relácie:

  • Ľudstvo sa približuje k času očistenia, kde sa ukážu úmysly sŕdc. Očista začne v Cirkvi. Jej predstavitelia nereagujú zodpovedne na znamenia čias.
  • Páter Dolindo: „Cirkev slabne, kňazi sú pasívni, nemorálni, nechali napospas Pánovu vinicu. Svet sa stal poľom smrti a pomôcť mu pred cestou do priepasti môže len Božie milosrdenstvo.“
  • V roku 1984 uplynulo 100 rokov, v ktorých Satan dostal možnosť skúšať ľudí na zemi. V tom roku začal pád komunizmu, ktorý naozaj padol. Satan bol čiastočne porazený, ale úplne neodišiel, lebo sme si ho pozvali do našich životov, do našich rodín, spoločenstiev, kultúry, do mladého pokolenia… Treba vykonať exorcizmus, ale exorcistov niet. Máme obrovský problém, lebo nemá ľuďom kto otvárať oči, nemá ich kto učiť o tom, čo sa deje…
  • Páter Dolindo: „Budú sa zatvárať kostoly, udeje sa úplná ateizácia sveta. Božie milosrdenstvo príde cez Pannu Máriu… Pán svojou mocou pretrhne všetky vetvy Cirkvi s týmto svetom, ktoré ju paralyzujú. Veľkoleposť Cirkvi, funkcie, formality, správanie sa predstavených ako kniežat, budú zničené. Stane sa tak preto, aby sme žili s Ježišom a vzdali sa sveta. Našim životom má byť Kristus, nie biznis. Tak, ako bol Ježiš Kristus pred ukrižovaním obratý úplne o všetko, dokonca aj o šaty, taký osud čaká aj Cirkev.“
  • V proroctve sv. Františka sa hovorí, že rád bude rozdelený. „Časť kňazov bude hlásať bludy, posvätnosť života bude napádaná aj ľuďmi, ktorí majú o nej hovoriť. Príde veľký chaos a zmätok vo veciach duchovných aj svetských. Len veľmi málo kresťanov bude poznať učenie katolíckej Cirkvi a tí, ktorí budú poznať to učenie, budú napádaní a vystavení strašným skúškam. Vlažní vo viere nevydržia skúšky, ktoré prídu preto, aby sa ukázala sila našej viery. Tí, ktorí si uchovajú svoju horlivosť a priľnú k cnosti s láskou a zápalom pre pravdu, budú trpieť urážky a prenasledovanie. Budú považovaní za neposlušných a schizmatikov, ale Pán zachráni všetkých, ktorí majú k nemu dôveru.“
  • V proroctvách sv. Františka, pátra Dolinda, don Gobbiho, či ďalších mystikov, nachádzame jedeného spoločného menovateľa a tým je slovo – SKÚŠKA. Budeme očistení ako striebro a zlato…
  • Ježiš čaká na našu úplnú dôveru. Mocnú a nebojácnu vieru očakáva od kňazov, biskupov, ale aj od laikov. Satan nemá vládu nad Bohom! Na kríži sa život neskončil. Kríž je kľúčom, ktorým otvoríme brány raja. Niet inej cesty ani inej skratky.
  • Modlime sa za kňazov i za seba navzájom. Ježiš nám prinesie víťazstvo na vládcom tohto sveta. Boh svojich verných nikdy neopustí.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem