Piotr Glas: Nedajte sa zviesť – časť 2.

Piotr Glas

Myšlienky z relácie:

  • Malá chyba vo výpočtoch kurzu spôsobí, že nakoniec skončíme ďaleko od nášho cieľa. Tou malou chybičkou je hriech a oprava kurzu, ktorá nás dovedie do cieľa je sv. spoveď. Pri spovedi prehráva Satan boj o našu dušu. Panna Mária, Matka pre dnešné časy, nás vedie a varuje: „V dnešnom zlom zamorenom svete som tu vďaka Božiemu Milosrdenstvu, aby som pripravila a zozbierala svoju malú armádu, ktorá postaví Boha na 1. miesto a povie mu zo srdca ÁNO. Časy, ktoré sa približujú, budú veľmi ťažké… Vráťte sa k prvotnej láske, k návratu v horlivej modlitbe, k sviatostiam, k pôstu, k ružencu…“
  • Sv. Pavol hovorí: „Ani smrť, ani život, ani anjeli, ani iné bytosti nás nemôžu odlúčiť od lásky Boha, ktorá je v Ježišovi Kristovi.“ Smrteľný hriech nás môže odtrhnúť od Božích milostí, ale hriech nás nikdy neodtrhne od Božej lásky. Boh nás nikdy neprestane milovať, ani vtedy, keď budeme žiť v obrovských hriechoch. Riešením všetkých problémov je zasvätenie sa Ježišovi skrze ruky Panny Márie. Ona nás pripravuje na rozhodujúci boj.
  • Panna Mária vo Fatime povedala: „Iba ja vám môžem pomôcť.“ V Akite povedala: „Kto sa mi zasvätí, bude zachránený.“ Satan zo všetkých síl bojuje. Znevažuje a útočí na mariánskych ctiteľov i na slová Panny Márie, lebo vie, že práve ona je určená na to, aby mu pošliapala hlavu.
  • Pápež Benedikt XVI. povedal: „Svetlo Krista vo svete sa stane čoraz jasnejšie v malej armáde, ktorú pripravuje Panna Mária. Svet sa stáva čoraz viacej chaotický a plný násilia. Božie svetlo, svetlo pravdy hasne, ale nebojte sa, Noe s rodinou boli v bezpečí v arche a Ježiš nám poslal svoju Matku, ako novú Archu. Ak sa budeš držať za ruku svojej Mamy, Panny Márie, tak budeš v bezpečí pred, počas aj po búrke zúriacej v našich časoch.“
  • Úlohou Cirkvi nie je zachraňovať klímu, či nakŕmiť všetkých na celom svete, úlohou Cirkvi nie je zachovávať pokoj, rovnosť a bratstvo, ale úlohou Cirkvi je dnes svojim svedectvom života vytrhnúť Satanovi čo najviac duší. Je čas pre modlitbu a radostný život. Nesmieme žiť v strachu, nesmieme sa báť, máme byť radostní kresťania, ktorí vedia, prečo sme tu a kam kráčame.
  • Žalm 138: „Nebojme sa, hoci zúria naši nepriatelia, Pán je s nami až do konca.“ Máme sa koho chytiť, máme sa o koho oprieť. Je potrebné nespať, vzdelávať sa, sledovať, čo sa deje, učiť sa KKC, čítať sv. Písmo, dozvedať sa viacej o Tradícii Cirkvi a takto budeme vždy nachádzať to pravé svetlo.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem