Piotr Glas: Nedajte sa zviesť – časť 1.

Piotr Glas

Myšlienky z relácie:

  • Chýbajú nám autentickí svedkovia, ktorí by v čase temnoty hlásali pravdu. Ľudia aj kňazi potrebujú autority, ktoré by sa dnes vyjadrovali nekompromisným spôsobom a tiež nekompromisne hlásali evanjelium. Takým človekom bol pápež Benedikt XVI., ktorý povedal: „Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. Cirkev je skutočne jeho telom. Nedajte sa zviesť, zotrvajte veľmi silno vo viere!“
  • V Jánovom evanjeliu Ježiš hovorí Židom: „Ak by bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, ale vašim otcom je diabol. On je od počiatku vrahom človeka a niet v ňom pravdy. Je to klamár a otec lži. Kto je z Boha, hovorí Božie slová a Boha počúva. Vy nie ste z Boha! Vašim otcom je diabol.“ Ako pred 2000 rokmi, tak aj dnes sú tieto slová vysoko aktuálne. Aj dnes má Satan svojich sluhov…
  • Smrť a zmŕtvychvstanie sú dva piliere našej viery. Svet je dnes natoľko kresťanský, nakoľko verí v Krista. Posluhovači Satana tvrdia, že Ježiš nevstal zmŕtvych a tých, ktorí tvrdia opak, sú napádaní. Pred 2000 rokmi takto napádali farizeji apoštolov. Dnes napádajú novodobí farizeji tých, ktorí hlásajú učenie Ježiša Krista. Ježiš hovoril: „Mňa nenávideli, aj vás budú nenávidieť…“
  • Historicky sa už veľakrát zdalo, že Cirkev je porazená, no Cirkev je telo Kristovo a Boha nemožno zabiť! Cirkev je dnes stratená, je ničená, hynie, avšak bude povýšená Božskými silami, Božou prozreteľnosťou. Ježiš Kristus nám sľúbil, že pekelné brány Cirkev nepremôžu. Nezabúdajme ako jemu samému hovorili, že je posadnutý zlým duchom. To budú hovoriť každému, kto bude hájiť pravú vieru.
  • Veľa ľudí netuší, čo sa dnes vo svete deje. Na úrovni politickej, ale aj cirkevnej sa tlačia do nás mnohé klamstvá a propagandy. Nesmieme sa nechať zviesť, pretože každá slabosť tela a duše je využívaná diablom mimoriadne intenzívne. Musíme byť na všetko pripravení. Diabol ničí rodiny, manželstvá, naše deti a hlavne ničí náš vzťah s Bohom. Toto je jeho cieľ. Chce, aby sme stratili vieru v Boha, v Cirkev a vo sviatosti. Ježiš nám hovorí: „Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28,20)
  • Diabol doslova hádže pomyje na Kristovu nevestu a vyhadzuje mnohých jej predstaviteľov z Petrovej lode. Boh to dovoľuje, pretože Cirkev je potrebné očistiť. Musíme sa stať deťmi, pretože dnes svetu kraľuje duchovná a svetská pýcha. Je dôležité zastať sa pravdy a tých, čo pravdu hlásajú. Musíme stáť pevne ukotvení o dva piliere – Eucharistiu a Pannu Máriu a odporovať každému hriechu. Neprijať klamstvo, že Ježiš už za nás všetko urobil a my si môžeme robiť, čo chceme…
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem