Piotr Glas: Môže si Cirkev poradiť bez Márie? – časť 1.

Piotr Glas
Piotr Glas

Myšlienky z relácie:

  • Lietadlo pre svoju funkčnosť potrebuje dve krídla a rovnako je to aj s Cirkvou. Jedno krídlo zastupuje Cirkev hierarchická a druhé Panna Mária.
  • Dnes sme svedkami útokov zo strany laikov aj zo strany RKC na Pannu Máriu a na tých, ktorí si ju ctia. Mariánska úcta dnes vraj patrí do stredoveku, pretože tu máme nové učenie, inú teológiu, inú Cirkev. Je to diabolská pasca myslieť si, že si poradíme aj bez nej. Sestra Lucia z Fatimy hovorí, že Panna Mária je v dnešných časoch naša záchrana. Musíme byť pripravení na prechod do katakomb a odtiaľ verne brániť učenie katolíckej Cirkvi…
  • Kult Panny Márie je od začiatku vpísaný do kultu Božieho. Je Matkou a Kráľovnou. Jej kráľovstvo je služba lásky. Vždy poukazuje na Ježiša a práve preto jej Ježiš udelil vládu nad celým vesmírom. Panna Mária je darom od Boha. Vo svojich zjaveniach vo Fatime povedala, že máme činiť pokánie a prestať urážať Pána Boha! Máme naozaj veľký problém s hriechom nečistoty. Tento problém je stále viac a viac viditeľný. Diabol sa sústreďuje od malička na deti, aby ich do tohto hriechu vtiahol. Patria sem rôzne dúhové pochody, sexuálne výchovy, usmernenia, či LGBT propaganda…
  • Ľudia sa dnes snažia kolaborovať so svetom mysliac si, že diabol im ponúkne lepší život. No diabol svojich nasledovníkov najviac trestá. Oklame ich tak, že si to ani neuvedomia. Tu a teraz sa máme rozhodnúť žiť pre Boha. Na to je potrebná pravá teologická znalosť a poznanie Tradície katolíckej Cirkvi. Utvrdzovať sa denne vo viere, prestať sledovať médiá, ktoré nám len kradnú čas, aby sme sa nemohli zastaviť, spytovať si svedomie a obrátiť sa k Panne Márii a k Ježišovi Kristovi.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem