Piotr Glas: Akita – Nadišla hodina skúšky – Cirkev bude ukrižovaná

Piotr Glas
Piotr Glas

V relácii sa dozviete:

  • Naozaj veríme z celého srdca Ježišovi – Mesiášovi, alebo sa nechávame zlákať ponukou diabla? Žijeme v čase veľkej apostázy, ktorej dôsledky vidíme v rôznych kauzách. Zároveň sa však odohráva tichá apostáza, ktorú veľa ľudí neregistruje, ale deje sa vo veľkom…
  • Pán Boh nám vždy posielal prorokov, aby sme vedeli, čo je Božia vôľa. Konal tak v Starom zákone a teraz nás vedie a napomína skrze Pannu Máriu. Sme pozvaní spolupracovať tak, ako ešte nikdy v histórii. Kvôli mnohým zjaveniam môžeme tento čas nazývať Máriinou dobou.
  • Panna Mária povedala Don Gobbimu: „Ohlasujem vám, že nadišiel čas veľkej skúšky. Odpad a veľká schizma v Cirkvi sa dovŕši a veľký trest, ktorý som predpovedala, sa nachádza už pri vašich dverách. Ľudstvo neprijalo moju výzvu k obráteniu a návratu k Bohu. Veľa kňazov a biskupov už neverí, stratili vieru v Ježiša Krista a práve oni žijú na najviac zodpovedných postoch. Cez nich sa Satanovi podarilo konať aj na samom vrchole Cirkvi. Na Cirkev príde ešte väčšia temnota, teológovia, kňazi a biskupi sa otvorene postavia proti Učiteľskému úradu Cirkvi. Prišiel čas veľkej skúšky Cirkvi a celého ľudstva, aby mohla prísť nová epocha, nová éra, nový svet.“
  • V Akite, sestre Agnes Sasagawe, povedala: „Ak ľudia nebudú konať pokánie za svoje hriechy, tak Pán Boh zošle veľký trest na ľudstvo. Bude väčší ako potopa. Oheň spadne z neba a zničí veľkú časť ľudstva dobrých ako aj zlých… Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym. Jedinou zbraňou, ktorá ľuďom zostane, bude ruženec a znak kríža. Modlite sa každý deň ruženec za pápeža, kňazov a biskupov. Satan sa infiltruje do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, bude medzi nimi veľa rozkolov. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Kostoly a oltáre budú zničené, Cirkev sa naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a zasvätených duší, aby opustili službu Pána. Diabol bude zvlášť útočiť proti dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. A ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažností, nebude pre nich odpustenia. Modlite sa veľa ružencov. Ja sama vás môžem zachrániť v nešťastiach, ktoré sa blížia. Tí, ktorí mi dôverujú, budú zachránení.“
  • Pápež Benedikt XVI. videl našu situáciu ľahkého ovplyvňovania a našej manipulácie. V poslednom testamente nám zanechal: „Nedajte sa zviesť!“ V čase jeho smrti sa práve čítalo čítanie o príchode Antikrista. Vieme, aké máme možnosti. Môžme si vybrať Pannu Máriu alebo ju odmietnuť. Môžeme chcieť žiť pre Boha alebo si vybrať ponuku Antikrista. Každý z nás sa musí rozhodnúť s kým bude prijímať požehnanie alebo prekliatie.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem