Pápež povzbudil akciu „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“

Svätý Otec František podporil iniciatívu Nadácie ACN „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“, naplánovanú na nedeľu 18. októbra.

Pri včerajšej modlitbe Anjel Pána vyslovil pápež František svoju podporu detskej modlitbovej iniciatíve týmito slovami: „Povzbudzujem tento krásny verejný prejav so zapojením detí z celého sveta, ktoré sa budú modliť zvlášť za kritické situácie zapríčinené pandémiou.“

„Nesmieme zabúdať, že hlavná pomoc nám prichádza od Boha,“ píše deťom zapojeným v akcii kardinál Mauro Piacenza, prezident medzinárodnej nadácie ACN (Aid to the Church in Need – Pomoc trpiacej Cirkvi).

Kampaň „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“ je v súčasnosti rozšírená do 80 krajín. Ako uvádzajú organizátori, vznikla v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvoláva sa na slová sv. Pia z Pietrelčiny o sile modlitby: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“. 

Nadácia ACN podporuje túto modlitbovú iniciatívu od roku 2008, posledné dva roky to robí na celosvetovej úrovni a pripravuje aj pomôcky k modlitbe posvätného ruženca pre farnosti, detské spoločenstvá a rodiny. Tento rok pripravili materiály v 23 jazykoch vrátane slovenčiny.

Katechéza pre deti stavia tento rok na príbehu sv. Kataríny Labouré a ňou šírenej milostivej medaily ako výzvy k modlitbe, dôvere v Božiu milosť a obetavej službe chorým v situácii epidémie. Keďže na 18. október pripadá misijná nedeľa, katechéza prehlbuje u detí misijné povedomie vyplývajúce z krstu.

Akcia sa podľa miestnych podmienok koná v stanovenú nedeľu alebo v nasledujúci pondelok. Tento rok sa vzhľadom na pandémiu predpokladajú aj formy virtuálneho zapojenia do modlitbového spoločenstva.

-jb-

Prevzaté z: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-10/papez-povzbudil-akciu-milion-deti-sa-modli-ruzenec-za-jednotu-a.html

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem