Pápež František: Kto odkladá svoje obrátenie na zajtra, neurobí tak nikdy

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 8. novembra hovoril pápež František o potrebe aktívneho vyčkávania Pánovho príchodu v postoji činorodej viery. Apeloval za pokojné vyriešenie vnútornej krízy v Etiópii a povzbudil účastníkov politického dialógu pre mier v Líbyi. Svätý Otec tiež vyslovil solidaritu s obeťami tropickej búrky v karibskej oblasti. Zvlášť mladým ľuďom dal za vzor nového blahoslaveného, 19-ročného španielskeho laika Joana Roiga Diggleho, mučeníka z doby občianskej vojny.

Ako vysvetlil Svätý Otec v úvodnom biblickom zamyslení nad evanjeliom 32. nedele cezročného liturgického obdobia cyklu A (Mt 25,1-13), olej v lampách múdrych panien z Ježišovho podobenstva predstavuje lásku. Podobenstvom „nám chce Ježiš povedať, že máme byť pripravení na stretnutie s ním. Nielen na to finálne stretnutie, ale aj na drobné stretnutia, malé i veľké stretnutia každodennosti s výhľadom na to stretnutie, na ktoré nestačí iba lampa viery, ale je potrebný aj olej lásky a dobrých skutkov. Viera, ktorá nás skutočne zjednocuje s Ježišom je tá, ako hovorí apoštol Pavol, ktorá je činná skrze lásku“.   

Po modlitbe mariánskej antifóny a udelení požehnania dal Svätý Otec zatlieskať novému blahoslavenému, 19-ročnému španielskemu laikovi Joanovi Roigovi Digglemu, mučeníkovi z doby španielskej občianskej vojny:

„Bol svedkom Ježiša v pracovnom prostredí a zostal mu verný až po najvyšší dar vlastného života. Nech jeho príklad vzbudí vo všetkých, osobitne v mladých, túžbu žiť naplno kresťanské povolanie. Potlesk pre tohto blahoslaveného, tak odvážneho!“

Svätý Otec sa modlil aj za obyvateľstvo Strednej Ameriky zasiahnuté ničivou tropickou búrkou Eta, ktorá zanechala za sebou dve stovky mŕtvych a najviac postihla Guatemalu. Pápež František vyjadril solidaritu rodinným príslušníkom obetí a povzbudil k pomoci postihnutým.

Pápež predniesol aj dve mierové výzvy. V prvej reagoval aj na vnútroštátnu krízu v Etiópii, vyhrotenú v uplynulých dňoch v severnom regióne krajiny:

„S obavami sledujem správy prichádzajúce z Etiópie. Zároveň s povzbudením odmietnuť pokušenie k ozbrojenému konfliktu, pozývam všetkých k modlitbe a k bratskému rešpektu, k dialógu a pokojnému usporiadaniu nezhôd.“

Druhý mierový apel Svätého Otca sa týkal Líbye:

„Dnes sa v Tunise začínajú stretnutia „Fóra líbyjského politického dialógu“, na ktorom sa zúčastnia všetky zainteresované strany. Vzhľadom na dôležitosť tejto udalosti, veľmi žičím tomu, aby sa v tomto tak delikátnom momente našlo riešenie na dlhotrvajúce utrpenie líbyjského ľudu, a aby sa nedávna dohoda o trvalom prímerí rešpektovala a konkretizovala. Modlime sa za delegátov fóra, za pokoj a stabilitu v Líbyi.“  

Pápež ako zvyčajne na záver pozdravil domácich Talianov i prítomných pútnikov. Na námestí sa ich zhromaždilo niekoľko stoviek, zachovávajúc odstupy a disciplínu nosenia tvárového rúška.

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjeliové čítanie na dnešnú nedeľu (Mt 25,1-13) nás pozýva predĺžiť si uvažovanie nad večným životom, začaté pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Spomienky na zosnulých. Ježiš rozpráva podobenstvo o desiatich pannách pozvaných na svadobnú hostinu, symbol nebeského kráľovstva.

V časoch Ježiša bolo zvykom, že sa svadobná oslava konala počas noci; z toho dôvodu musel sprievod pozvaných hostí kráčať so zažatými lampami. Niektoré družičky boli nerozumné: vzali si lampy, ale nevzali si olej; tie múdre si ale spolu s lampami vzali aj olej. Ženích stále nechodil a všetky zadriemali. Keď však ktosi oznámil, že ženích už prichádza, nemúdre panny si v tej chvíli uvedomili, že nemajú olej pre svoje lampy; pýtali si ho od tých múdrych, no tie odpovedali, že im ho nemôžu dať, lebo by nebolo dosť pre všetky. Zatiaľ čo tie nemúdre odišli kúpiť si olej, prišiel ženích. Múdre devy spolu s ním vstúpili do sály, kde sa konala hostina, a dvere sa zavreli. Ostatné prichádzajú príliš neskoro a sú odmietnuté.

Je jasné, že týmto podobenstvom nám chce Ježiš povedať, že máme byť pripravení na stretnutie s ním. Nielen na to finálne stretnutie, ale aj na drobné stretnutia, malé i veľké stretnutia každodennosti s výhľadom na to stretnutie, na ktoré nestačí iba lampa viery, ale je potrebný aj olej lásky a dobrých skutkov. Viera, ktorá nás skutočne zjednocuje s Ježišom je tá, ako hovorí apoštol Pavol, ktorá je „činná skrze lásku“ (Gal 5,6).

Práve toto reprezentuje postoj múdrych panien. Byť múdri a rozvážni znamená nečakať na poslednú chvíľu, aby sme odpovedali na Božiu milosť, ale urobiť tak aktívne už teraz. Začať už odteraz. – „Veď ja som za, ale až potom, niekedy neskôr sa obrátim“ – „Obráť sa dnes! Dnes zmeň svoj život!“ – „Áno, áno, zajtra.“ – „Aby si to isté povedal aj zajtra? Je to tak? To nepríde nikdy. Dnes!“ Ak chceme byť pripravení na finálne stretnutie s Pánom, musíme už od tejto chvíle s ním spolupracovať a robiť dobré skutky inšpirované jeho láskou.

Vieme, že sa žiaľ stáva, že zabudneme na cieľ nášho života, teda na definitívne stretnutie s Bohom, čím sa stratí zmysel očakávania a absolutizuje sa prítomnosť. Keď niekto absolutizuje prítomnosť, hľadí len na prítomnosť, stratí zmysel pre očakávanie, ktorý je tak nádherný. Očakávať Pána je naozaj potrebné a aj nás vytŕha z protirečení danej chvíle. Keď sa stratí zmysel pre očakávanie, taký postoj bráni akejkoľvek perspektíve siahajúcej za hrob: koná sa tak, akoby nemalo nikdy dôjsť k odchodu do ďalšieho života. A preto sa robia starosti iba o majetok, o vyniknutie, o hmotné zaistenie, a stále viac a viac.

Ak sa necháme viesť tým, čo sa nám javí viac lákavé, snahou o uspokojenie našich záujmov, hoci je nám to aj príjemné, náš život sa stane neplodným; nevytvárame si totiž nijakú zásobu oleja do našej lampy a tá vyhasne prv než nadíde stretnutie s Pánom. Musíme žiť dnešok, ale dnešok, ktorý smeruje k zajtrajšku, k onomu stretnutiu – dnešok naplnený nádejou. 

Ak sme ale bdelí a konáme dobro odpovedajúc na Božiu milosť, môžeme spokojne očakávať príchod ženícha. Pán tak môže prísť aj počas nášho spánku: toto nám nebude robiť starosti, lebo máme zásobu oleja nahromadenú dobrými skutkami každodenného života, nahromadenú tým očakávaním Pána, že on príde tak skoro, ako je to len možné a že príde, aby ma vzal k sebe.

Prosme o príhovor presvätú Pannu Máriu, aby nám pomohla žiť tak ako ona, v činorodej viere: tá je tou svietiacou lampou, s ktorou môžeme prejsť nocou smrti a prísť na veľkolepú oslavu života.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Prevzaté z: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-11/anjel-pana-v-32-nedelu-kto-odklada-s-obratenim-na-zajtra-neuro.html

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem