Otec Piotr Glas: Budeme pripravení vybrať si Krista? – časť 3.

Myšlienky z relácie:

 • Falošná poslušnosť v mene milosrdenstva a tolerancie hlása, že máme všetkým prikyvovať a hovoriť im, ako ich Boh miluje a keďže je Pán Boh milosrdný, skončia v nebi. O Božej spravodlivosti je však ticho.
 • Boh stvoril všetkých ľudí, no nie všetci sú bratia a sestry; tými sa stávame krstom!
 • Kde stoja hranice poslušnosti, za ktoré nesmieme prejsť? Sv. Páter Pio bol poslušný svojim predstaveným, no len vo veciach tradície, viery, či Svätého písma. Miloval hriešnika, no nemal problém ho vyhodiť zo spovednice, keď videl, že jeho spoveď nie je úprimná. Rovnako aj keď prišli za ním predstavení a pýtali peniaze, ktoré on zbieral na nemocnicu, tak im jasne povedal, že sú to peniaze určené pre chudobných chorých, preto im tie peniaze nevydal. Bol poslušný, ale používal aj zdravý rozum!
 • Ľudia túžia po pravde, nepotrebujú kompromisy! O takýto „tovar“ dnes už nie je záujem.
 • Keď sa v roku 2013 pápež Benedikt XVI. vzdal úradu pápeža a stiahol sa do ticha a modlitby bolo jasné, že prichádzajú ťažké časy…
 • Po nástupe pápeža Františka všetky ľavicové médiá zrazu začali chváliť hlavu katolíckej Cirkvi a po rokoch nastalo obrovské rozdelenie. Najväčší problém je tzv. sv. mlčanie hierarchie tam, kde by mala hovoriť. Neposkytuje odpovede tým, ktorí sa pýtajú a chcú pomôcť svojim veriacim, lebo veriaci sú dnes naozaj vo veľkom chaose. Miesto zmysluplných odpovedí sú suspendovaní a prenasledovaní.
 • Aké je ovocie takéhoto prístupu? Rozvíja sa katolícka Cirkev? V čase pandémie zastali sa nás biskupi a tí, ktorí boli zodpovední za veriacich? Aké ovocie po týchto pastieroch zostalo? To sú otázky, ktoré sú zároveň aj odpoveďami. Po ovocí vždy poznáme konanie človeka.
 • Skúsenosť s posadnutou manželkou… Manželstvo bolo uzavreté síce platne, no bez úcty k posvätnému stavu. Vďaka tomu pri modlitbách začali z manželky vychádzať rôzni démoni, ktorí pôsobili skrze hriechy manžela. Sviatosť manželstva je veľmi silná, partneri sú ako jedno telo.
 • Satan nenávidí sviatosť manželstva, lebo práve z takýchto rodín vychádzajú noví veriaci, ktorí vedia, o čom je katolícka viera. Vzídu z nich kňazi, ktorí neuhnú a práve to diabol nechce. Preto útočí na rodinu. Dnes sa deje to, čo bolo povedané vo Fatime: Ide o posledný boj o rodinu.
 • Manželstvo je potláčané, žije sa na divoko, bez sviatostí. Ľudia hrešili aj v minulosti, no nikdy sa z hriechu nerobila cnosť, nikdy sa hriech nevystavoval na obdiv. Dnes nemáme kňazov, ktorí by povedali: „Dosť! Žijete hriešne!“
 • Žime sviatostným manželským životom, využívajme dary, ktoré sme dostali od katolíckej Cirkvi a upevňujme svoje manželstvá. Potom si diabla nemusíme všímať, pretože diabol od takýchto manželstiev uteká.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem