Otec Piotr Glas: Buďme pripravení vybrať si Krista – časť 2.

Myšlienky z relácie:

  • V krízových časoch Cirkvi si Boh vždy povolával svojich svätých, ktorí zasvätili celý svoj život reforme a obnove Cirkvi. Bojovali ako apoštoli. Oni sa pôvodne po Ježišovom ukrižovaní chceli vrátiť späť k rybolovu, no v skutočnosti bojovali až na smrť za Ježiša Krista a položili svoj život za jeho učenie.
  • Dnes si Pán Boh povoláva laikov. Keď nebudú hovoriť preláti, hierarchovia, teológovia Cirkvi, tak budú hovoriť laici, ktorí síce nemajú profesúry z teológie, ale majú silnú vieru.
  • Panna Mária nám hovorí: „Potrebujem vás, maličkých, ktorí sa modlíte, postíte a robíte pokánie.“ Boh potrebuje obyčajných ľudí s vierou. Dostali sme sa do štádia, z ktorého niet návratu. Krízy Cirkvi v minulosti mali rehoľné rády, v ktorých sa modlilo a obetovalo. No dnes z tých rehoľných rádov a kláštorov v Európe zostalo jedno veľké kresťanské múzeum. Nemá sa kto modliť.
  • Duchovný život Cirkvi je potláčaný, rehole sa nemodlia, noví teológovia a biskupi prinášajú nové myšlienky hovoriac: „V reholiach nebuďte fanatickí! Prečo sa stále modlíte ruženec?“ To sú ľudia, ktorí nevidia, čo sa tu deje. Tí, ktorí chcú bojovať duchovnými zbraňami, sú zosmiešňovaní a suspendovaní.
  • Satan vie o každom detaile nášho života, je trpezlivý a čaká aj mnoho rokov, aby vytiahol zlo, ktoré sa snaží každý z nás zamiesť pod koberec. Vyťahuje svoje najväčšie tromfy, útočí dokonca na svätosť Jána Pavla II. a odhaľuje všetko zlo, ktoré Cirkev chcela skryť.
  • Zlo útočí na veriacich, ktorí sa nemajú o koho oprieť. Ešte horšie je, že sa kňazi nemôžu oprieť o svojich predstavených. Prichádza falošná Cirkev, o ktorej hovoril ct. arcibiskup Fulton Sheen.
  • Historicky máme viacero dôkazov, že biskupi, ba aj pápež môžu poblúdiť, napriek tomu Cirkev pretrvala. Pápež je neomylný len vo vyhláseniach ex cathedra. Ak predstavení hovoria proti učeniu katolíckej Cirkvi, ak budú hlásať a učiť bludy, je potrebné odmietnuť im poslušnosť a povedať jasné NIE.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem