Otec Piotr Glas: Budeme pripravení vybrať si Krista? – časť 5.

Myšlienky z relácie:

  • Mnoho veľkých katolíckych spoločenstiev skončilo v bludoch, v mágii a v ezoterike preto, lebo medzi seba prijali rôznych „obdarených ľudí“, ktorí mali vraj dar proroctva, uzdravovania, či oslobodzovania. Tieto spoločenstvá majú silné názvy, ale nestojí za nimi nič hmatateľné, len veľa kriku.
  • Máme však aj ľudí pracujúcich v tichosti, ktorí konajú dobro, ktorých spája jedna misia a jedno dielo. Sú po celom svete. Práve títo ľudia budú tvorcami novej čistej Cirkvi, ktorá po týchto časoch vzíde. Len čistí ľudia môžu obstáť v tom, čo nás čaká.
  • Ak kňazi žijú v hriechu, sú členmi levanduľovej mafie, ako môžu vysluhovať sviatosti, či starať sa o svojich farníkov?
  • Každý, kto chce obstáť v ťažkých časoch, by sa mal zasvätiť Panne Márii podľa návodu sv. Ľudovíta Mária Grignion z Montfortu. Len Panna Mária nám môže pomôcť, iba v nej nájdeme oporu, ktorú budeme potrebovať…
  • Poľsko je krajina, kde sa spoločnosť najrýchlejšie odkresťančuje. Veľa ľudí v politike, dokonca aj v Cirkvi ničia kresťanstvo. Neveriacich, radikalizovaných ľudí tam žije veľa, ale na druhej strane je aj veľa tých, ktorí sa držia svojej viery a modlia sa ruženec. Týmto spôsobom rozbíjajú vlnu ateizmu, ktorá v konečnom dôsledku Cirkev v Poľsku nezničí.
  • Dnes je čas, v ktorom už nestačí pasívne sa zúčastňovať na živote viery, splniť si povinnosti a tešiť sa z toho, akí sme dobrí katolíci. Prišiel čas, keď je potrebné vytrhávať duše z pazúrov diabla. Je potrebné ponúkať ľuďom autenticitu, pravú vieru bez kompromisov so svetom a s diablom. Nebáť sa ukázať odvahu a neuhnúť, aj keď sa hneď zlietnu supi či už z progresivizmu, katolíckeho modernizmu, alebo z levanduľovej mafie, ktorí útočia na ľudí strážiacich pravdu.
  • Ľudia, plne oddaní modlitbe, podporujú bojujúcich v prvej línii. Obrovskú úlohu zohrávajú v týchto posledných časoch laici. Kde kňazi prestali plniť svoju úlohu, tam laici ešte stále bojujú.
  • Každé ráno máme vstupovať do ďalšieho dňa s úmyslom loviť duše pre Boha a z toho sa musí peklo triasť. Nebojme sa, neskrývajme sa, hovorme otvorene a jasne, ľuďom je potrebné otvárať oči a viesť ich. Diabol vnikol do Cirkvi a spôsobil už obrovské škody.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem