O. Jozef Maretta – Boj o rodinu; o. Dominik Chmielewski – Záchrana sveta je v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie

Jozef Maretta – Boj o rodinu, Dominik Chmielewski – Záchrana sveta je v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie

Hostia: Jozef Maretta a Dominik Chmielewski

Téma: Boj o rodinu, Záchrana sveta je v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie

O. Jozef Maretta:  

Boh povedal prvým ľuďom: „Milujte sa, ploďte sa a naplňte zem.“ Božím plánom je rodinu požehnávať, napĺňať pokojom a radosťou, ale zároveň je tu diabol, ktorý bude robiť čokoľvek, aby ju rozbil a dostal do otroctva.

Diablove ponuky na šťastie v troch skupinách:

1.) Túžba poznať budúcnosť. Ponúka ju – cez veštenie, znamenia zverokruhu, horoskopy, channeling. Diabol pozná minulosť a prítomnosť, avšak nepozná budúcnosť.

2.) Túžba byť zdravý. Diabol prostredníctvom rôznych liečiteľov, psychotronikov, dáva ponuky na uzdravenie. Mnohí členovia našich rodín navštevujú týchto služobníkov zla viac ako spovedníkov. Iba Ježiš je riešením.

3.) Túžba byť šťastný. Častá ponuka na šťastie od diabla je alkohol, tabak, konope, spoločenstvá anarchistov, satanistov… Tiež cez počítače, počítačové hry, hriešne filmy, knihy, hudbu… Toto „šťastie“ však dáva otroctvo, závislosť. Evanjelium je radostná zvesť. Keď chceme byť šťastní, žime evanjelium!

Bohu veľmi záleží na rodine! Biblia začína manželstvom prvých dvoch ľudí a aj končí manželstvom Baránka so svojou nevestou Cirkvou. Božie slovo často prirovnáva vzťah Boha k ľuďom ako ženícha k neveste. Sám Pán Ježiš sa narodil v rodine a vyrastal v Nazarete, v rodinnom prostredí. Našu rodinu chce Boh chrániť, požehnávať a sprevádzať. Diabol je ten, ktorý nám závidí a nenávidí nás. Božie slovo vraví – vzoprite sa zlému a on odíde. Nech nám nebeská Matka – Bohorodička k tomu vyprosí hojnosť milostí u svojho Syna.

O. Dominik Chmielewski:

Zjavenia vo Fatime sú zjaveniami apokalyptickými. Pre nás kresťanov je apokalypsa knihou nádeje. Je umocnená tým, že história našej planéty je plne v rukách Boha. Je veľkým privilégiom žiť v časoch, kedy proroctvá zapečatené cez 2000 rokov, Boh odhaľuje pred našim zrakom.

Pohybujeme sa v kontexte prorockých udalostí, neurčujeme žiadne dátumy súvisiace s nimi. Boh má svoj čas. Nám ide o to, aby sme spoznali znaky časov, ktoré sú veľmi konkrétne.

História, ktorá je spojená so zjaveniami Panny Márie vo Fatime, je tiež veľmi konkrétnym kľúčom do rozšifrovania fatimských tajomstiev. Mestečko Fatima má názov po milovanej dcére Mohameda. V stredoveku, keď moslimovia chceli Európu islamizovať, kresťanské vojská sa postavili na veľký odpor a vytlačili moslimov z Európy. Dcéra jedného z generálov moslimského vojska menom Fatima sa zaľúbila do kresťanského kniežaťa, rozhodla sa stať kresťankou a vydať sa za neho. Knieža, z lásky k nej, postavil nádherný zámok i okolie a nazval celý komplex podľa svojej ženy – Fatima. A Panna Mária si vybrala práve toto miesto na apokalyptické zjavenia.

Jedným z najdôležitejších bodov zjavení vo Fatime roku 1917, je zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

V roku 1917, začala VOSR, nastúpil komunizmus, totalitárny systém, ktorý zotročil polovicu sveta.

V tom istom roku slobodomurársky starosta Ríma zorganizoval veľký pochod pre všetkých odporcov katolíckej Cirkvi. Pochodovali po námestí sv. Petra, vykrikujúc heslá na jej zničenie. Svedkom tohto pochodu bol Maximilián Kolbe, ktorý sa rozhodol úplne zasvätiť Božej Matke a založil nové hnutie pod názvom Rytierstvo Nepoškvrnenej.

Rok 2017 bude prelomový vo svete viditeľnom i neviditeľnom. Pretože nielen celý kresťanský svet sa v ňom pripravuje sláviť storočie Fatimy s neustálou túžbou, aby triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa uskutočnil už teraz na tejto planéte. Ale v roku 2017 tiež slobodomurári budú sláviť 300 rokov svojho pôsobenia, s túžbou utvorenia nového svetového poriadku, so snahou zjednotenia všetkých náboženstiev v jedno svetové náboženstvo antikrista, s jednou veľkou svetovou vládou, ekonomikou a politikou. Ich úlohou je vytvorenie raja na zemi, ale bez Boha. Zničením každej stopy kresťanstva.

Pripravujú sa aj židia, pretože budú oslavovať dva veľké dátumy: 70 rokov od získania svojej krajiny – r. 1947 vzniká Izrael. A tiež budú oslavovať 50 rokov od dobytia Jeruzalema v 600-dňovej vojne – r. 1967.

Zároveň celý protestantský svet sa pripravuje na veľké jubileum – 500 rokov od vzniku protestantizmu.   

Poliaci budú oslavovať 600 rokov od korunovania obrazu Panny Márie v Jasnej Hore.

A celý komunistický svet, na čele s Ruskom, bude oslavovať storočie VOSR.

Toto všetko sa kumuluje v jednom roku 2017.

Jednými z mnohých znakov predchádzajúcich príchod Ježiša Krista spomínaných vo sv. Písme, sú znaky, ktoré sa budú diať na Slnku, Mesiaci a hviezdach. Aj Mudrci z východu vyčítali prvý príchod Mesiáša z mapy neba a nasledovali Betlehemskú hviezdu, pretože ona ho predpovedala. Sv. Ján v Apokalypse hovorí o veľkom znamení na nebi, ktorý sa ukáže v posledných časoch: Nevesta odetá slnkom, s mesiacom pod nohami a bude mať veniec z 12-tich hviezd.

Presne 23. septembra 2017 v súhvezdí panny konštelácia hviezd bude v úžasnom prevedení Nevesty osvetlenej slnkom, mesiac bude mať pod nohami a nad Nevestou bude 12 hviezd. Je to jeden jediný deň v histórii, kedy sa planéty a hviezdy takto zoskupia.

Úžasné je aj to, že kráľovská planéta Jupiter, ktorá je nazývaná Mesiášskou, v tomto zoskupení hviezd prejde cez lono Nevesty a bude v ňom 41 týždňov, čo je čas celého tehotenstva.

Nevesta je ťarchavá a kričí v pôrodných bolestiach, lebo ty a ja niekedy robíme všetko, aby sme sa vytrhli z jej lona a robili kompromis s diablom…

Mária dnes roní krvavé slzy v mnohých obrazoch na celom svete, lebo neodpovedáme na želanie a túžbu Boha ísť do intímnosti s ním ponad všetko a ponad všetkých.

Raz démon povedal kňazovi v čase exorcizmu: „Jej srdce nám spôsobuje bôľ. Čím viac sme prebíjali jej srdce, tým viac ožívalo. Čím viac sme ju trýznili, tým viac ona trýznila nás. Čím viac trpela ona, tým viac sme trpeli my. My sme sa chceli tešiť a ona nás ničila svojim plačom. Jej slzy sú ohňom, ktorý nás ničí. Ľudia mi pomohli vtlačiť do jej srdca milióny tŕňov, ale čím viac tŕnia, tým má väčšiu moc. Čím viac krvi, tým má väčšiu vládu, čím viac bolesti, tým má väčšiu chválu. Vaše hriechy sa premenili na chválu, pretože toľko veľa duší sa jej zasvätilo, aby ich mohli odčiniť…“

Mali by sme pochopiť, že sa okolo nás zvádza neskutočný boj o to, aby bola Panna Mária odstránená z nášho duchovného života.Diablovi veľmi záleží, aby sme nehovorili o Márii. Pretože ona miluje v skrytosti a v pokore. Celá je utvorená z pokory. Jej pokora drví démona.

Blížime sa do prelomových čias na tejto planéte i v živote Cirkvi. Ako bolo za dní Noema, že len on sa zachránil a aj všetci tí, ktorí vošli spolu s ním do archy, tak bude aj teraz. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je tou archou, do ktorej nás Boh volá. Jediná záchrana je v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie. 

Mária má moc zmeniť Božie rozhodnutia, má moc prelomiť následky našich hriechov aj keby po ľudsky už bolo všetko stratené.

Sv. Ľudovít Mária de Montford, hovorí o pokolení posledných časov, že bude charakterizované niekoľkými zaujímavými skutočnosťami.

Prvou bude jeho neobyčajná láska k Panne Márii.

Druhá bude spočívať v posilňovaní moci Ducha Svätého.

Treťou skutočnosťou bude jeho znevažovanie všetkými mocnými tohto sveta.

Štvrtou skutočnosťou bude to, že budú svedkami najväčších víťazstiev Ježiša v posledných časoch a pripravia svet na jeho príchod ako Kráľa celého sveta.

Budú to svätí, ktorí sa budú charakterizovať duchovnosťou Božích detí ukrytých v Márii. Neviditeľný pre satana, ktorý im nebude môcť spraviť nič zlé, pretože budú úplne v nej a budú ňou chránení.

Celé prednášky o. Jozefa Marettu a o. Dominika Chmielewskeho nájdete v tomto videu:

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem