Na eucharistickom kongrese vystúpi aj bývalá protestantská misionárka

Budapešť 18. novembra (TK KBS) Američanka Barbara Heil, jedna z pozvaných prednášajúcich na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Budapešti, po dlhej misijnej službe našla svoje miesto v Katolíckej cirkvi.

„Slečna, môžem Vám s niečím pomôcť?“ – spýtal sa mladý kňaz Barbary Heil, ktorá tak znervóznela z piesne metodistickej Cirkvi, z toho, ako ľud zvelebuje Boha, že sa radšej otočila a vyrazila smerom k východu. Na otázku kňaza zastala, potom mu povedala: „Nech už to máme za sebou čím skôr! Čokoľvek si s nami spravil (narážala na členov zoskupenia), sprav to isté aj so mnou!“ – hovorí Barbara, ktorá sa na viac detailov ani nepamätá, len na to teplo, ktoré vtedy zaplavilo jej dušu. Toto nádherné stretnutie s Bohom od základov zmenilo jej život.

Barbara Heil sa narodila v Kansase, ako to vyjadruje, „v desaťgeneračnej pohanskej rodine.“ V detstve ju nielenže nikdy nevzali do kostola, ale vôbec nepočula ani o Ježišovi. Jej matka opustila rodinu keď mala 12 rokov, pri násilníckom otcovi vojakovi ju čakali ťažké časy.
Prvá spomienka, ktorá jej ostala z detstva bola tá, že ju zbičovali a kvôli tomu často plače. Mala však jedného priateľa, ktorý ju vždy utešil. Keď pozrela von oknom zo svojej izby, videla niekoho na oblohe, jedného priateľa, ktorý ju utešil a roky s ňou i zostal.

Adoptovaná sirota

V tínedžerskom veku milovala knihy, bola vynikajúca študentka, so štipendiom sa dostala na univerzitu v štáte Washington. Z jej univerzitných kamarátov chodili viacerí do charizmatických spoločenstiev. Od nich počula prvýkrát o Ježišovi a na ich pozvanie išla do toho woodinvillského metodistického kostola, kde sa prvý raz stretla s Bohom. Ako sa vyjadrila o jej vtedajšom zážitku: „Dovtedy som bola sirota, teraz ma adoptovali.“

Vtedy a tam Barbara pochopila, že ten, kto ju v detstve utešoval z neba, sa volá Ježiš. V toľkej radosti chcela každému porozprávať svoj zážitok. Chcela, aby sa svet dozvedel: Ježiš žije tu medzi nami. Povedala túto radostnú správu svojim známym, rozprávala o Ježišovej láske každému, koho stretla. Dokonca aj vo výťahu evanjelizovala: s priateľkou sa rozprávali o Ježišovej láske v prítomnosti cudzích ľudí, čo nazvali „30 sekundové výťahové rozhovory.“

Barbara Heil si zaumienila, že zasvätí svoj život Bohu. Ako členka turíčneho hnutia prešla krásnu misijnú cestu, učila a evanjelizovala v 55 krajinách. Bola talentovaná rečníčka a prednášateľka, ktorej srdcovou záležitosťou bolo naviesť ľudí na život v Kristovi. Jej najpamätnejšia misijná spomienka z ciest sa viaže k uliciam San Diega, kde obracala AIDS-om nakazené transvestita prostitútky. Tam bola svedkom nádhernej sily božskej premeny. Ako poznamenala, „tí ľudia našli Boha a skrz neho aj samých seba.“

Jedna reč

K ich misiám sa pridali aj iné hodnoty, hlavne na Filipínach, tak sa dostala pomaly do vzťahu s katolíkmi. Pri príležitosti ekumenických stretnutí spoznala bližšie ešte viac katolíkov a vnárala sa do základov ich viery. Katolíckej omše sa prvýkrát zúčastnila na základe pozvania istého írskeho kňaza. Vtedy bola prvýkrát aj v katolíckom kostole.
V tom čase dostala od svojho katolíckeho priateľa päťsto ročnú knihu Svätej Terezy z Avily. Mala na ňu obrovský vplyv, prečítala ju viackrát, a cítila, že katolíci rozprávajú jej rečou, a tým sa čoraz viac cítila ako doma v ich Cirkvi.

Barbara hltala katolícku literatúru, ktorú humorne nazvala „katolíckou propagandou“. Vynáralo sa v nej množstvo otázok, na ktoré hľadala odpovede na internete. V tajnosti pred ostatnými, pod falošným menom sa hádala s teológmi na protestantskom internetovom fóre.

Raz ju jej vodca poslal do Philadelphie, aby ich spoločenstvo zastupovala na Katolíckej Turíčnej Charizmatickej Konferencii. Na záverečnej omši konferencie, počas velebenia sa jej zjavil sám Ježiš, a keď otvorila oči, stál nad ňou kňaz z Omahy držiac nad jej hlavou Sviatosť oltárnu. Táto udalosť mala na ňu obrovský vplyv, cítila skutočné pozvanie do Cirkvi.

Barbara medzičasom stratila svojho prvého manžela a rozhodla sa ísť na 13 mesačné tvorivé voľno (sabatikal). Počas prvého dňa oddychu jej zavolala matka s tým, že má rakovinu lymfatických uzlín. Po tomto s ňou Barbara trávila veľa času a modlila sa za ňu, pritom neustále čítala katolícke knihy. Raz sa jej mama pri Moses Lake v štáte Washington spýtala čo číta, a vtedy jej Barbara porozprávala jej úžasný príbeh. „Ale, však vieš, že si pokrstená?“ – spýtala sa jej mama, potom porozprávala svojej prekvapenej dcére, že ju ako 6 mesačnú pokrstili v katolíckom kostole svätého Františka Xavérskeho.

Boh nezabudol na zväzok

„Nevedela som, že som pokrstená, ale Boh nezabudol, že so mnou uzavrel zväzok. Zostal celý čas pri mne, no ja som ani jeho meno nepoznala.“ – odpovedala Barbara, ktorá sa potom prihlásila na dvojročné školenie katechizmu v Saint Paul v štáte Minnesota, kde si upevnila aj svoj krstný sľub.

Začala s prípravou prijatia sviatostí a 27. apríla 2013 v katolíckom kostole svätého Františka Xavérskeho v St. Luis prijala sviatosť birmovania, a tým posilnila svoj zväzok s Bohom. V tom istom roku, v Ríme, na večernej vigílii pápeža Františka počas bielej soboty prvýkrát v živote prijala sväté prijímanie.
Barbarina matka sa vyliečila z rakoviny a po dlhých rokoch sa vrátila späť k Cirkvi. Po ôsmich rokoch ako vdova sa Barbara opäť vydala. S Jeffom dnes žijú na jednej farme v Iowe, majú 8 detí a 10 vnúčat.
Po dlhej misijnej službe si Barbara našla svoje miesto v Katolíckej Cirkvi. Do dnešného dňa evanjelizuje, a tvrdí, že nie len z kazateľnice sa môže kázať, ale kdekoľvek vo svete, kde čaká každého z nás množstvo úloh.

Barbara Heil bude prednášať na Medzinárodnom Eucharistickom Kongrese.


Zdroj: iec2020.hu / Preložila: Silvia Leczkiová

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201118039

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem