Živý prenos: Máriino Slovensko – 31 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko 1-31.10.2021

V Máriinom mesiaci október ( od 1. do 31. 10. 2021) sa budeme opäť modliť nepretržite na živo 31 dní. Naše milované Slovensko chceme chrániť modlitbami od útokov Zlého.

Modlitba, pôst a pokánie. To sú najúčinnejšie zbrane. A preto chceme opäť utvoriť nepretržitú modlitbovú reťaz za naše milované Slovensko.

Budeme sa modliť 24-hodín denne, nepretržite na živo, zo všetkých kútov Slovenska.

Celé podujatie je pod záštitou spišského diecézneho administrátora otca biskupa Kuboša

„Neváhame znovu verejne tvrdiť, že je veľká nádej, ktorú my vkladáme do posvätného ruženca na uzdravenie bied postihujúcich našu dobu. Nie zbraňami, nie nejakou ľudskou silou, ale s Božou pomocou obsiahnutou prostredníctvom tejto modlitby… Cirkev bude môcť nebojácne čeliť pekelnému nepriateľovi.“ (Pius XII.)

V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození, sa sile ruženca pripisovalo vyslobodenie z nebezpečenstva a Ružencová Panna Mária bola oslavovaná ako sprostredkovateľka záchrany…

Podporte finančne projekt Máriino Slovenskopotrebujeme Vašu pomoc
Naše nepretržité 31 dňové živé vysielanie Máriino Slovensko
sa dá realizovať len s Vašou finančnou podporou, každý deň vysielania je platený,
preto Vás prosíme o finančnú podporu,

KLIKNI TU: PODPORTE

Živé vysielanie TU:

Prečo práve názov Máriino Slovensko?

Chceme vzývať našu patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu, aby sa prihovárala za náš národ u svojho Syna. Naša naliehavá prosba adresovaná Božej Matke cez Zdravas stojí na dôvere, že jej materský príhovor v Srdci jej Syna zmôže všetko.

Spojme sa celý národ v nepretržitej modlitbe svätého ruženca! Zjednoťme sa v týchto ťažkých časoch!

Padnime na kolená a pokorne prosme Boha o pomoc. TOTO JE ČAS VEĽKEJ POTREBY VYTRVALEJ MODLITBY A DUCHOVNÉHO ZÁPASU. Srdečne Vás pozývame a vyzývame, aby ste nerezignovali a nenechali sa odviesť od modlitby a nenechali sa duchovne uspať. Matka Božia potrebuje našu spoluprácu, aby sa pred Božou tvárou mohla za nás prihovárať a aby nám mohla vyprosiť milosť. NESMIEME POĽAVIŤ V MODLITBÁCH A HORLIVOSTI.

OD TVOJICH I MOJICH MODLITIEB A OBIET BUDE ZÁVISIEŤ AKO TU BUDE!
Shema Israel – počúvaj Izrael – Pán náš Boh je jediný Pán

Panna Mária vo Fatime: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Ale modlite sa ruženec, konajte pokánie a zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu… Denne sa modlite ruženec, aby ste vyprosili svetu mier.“

Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala:
„Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“

Začíname naživo – piatok 1.10.2021 o 00:00

▶▶▶▶ Úmysly modlitieb:

 • každý prvý desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za úmysly Sv. Otca, pápeža Františka a úmysly našich otcov biskupov, ktoré sú v súlade s Božou vôľou a za našich kňazov vo farnosti.
 • každý druhý desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť
 • každý tretí desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za odvrátenie hrozieb vojnových konfliktov vo svete.
 • každý štvrtý desiatok sv. ruženca sa budeme modliť za ochranu rodiny na Slovensku.
 • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu a za všetkých tých, ktorí nás dnes prosili o modlitby za svoje uzdravenie a uzdravenie svojich rodinných príslušníkov.

Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky, či toľko vydrží – my vydržíme !
▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom. Ťažké chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine posilnenej modlitbou posvätného ruženca.

Nezabúdajme na obrovskú silu modlitby!!! klikni TU: Sila modlitby

▶▶▶▶ Program:

NonStop sa modlia veriaci
okrem nich sa modlia:

 • 5:00 – 6:00 Hájiček – pútnické miesto – RKC Veľké Kostoľany ( každý deň okrem utorka a štvrtka )
 • 5:45 – 7:00 otec Matúš Marcin len v nedeľu – modlitba ruženca, zasvätenie Panne Márii, modlitby
  oslobodenia, kňazské požehnanie
 • 7:00 – 8:00 Kňazi – modlitba ruženca, zasvätenie Panne Márii, modlitby
  oslobodenia, kňazské požehnanie (každý deň okrem nedele)
  Po – o. Dudok, UT- o. Marcin, St-o. Kanuk, Št-o. Petrek, Pia-o. Pavlik, So-o. Kapistrán
 • 12:00 – 13:00 otec Matúš Marcin len v nedeľu – modlitba ruženca, zasvätenie Panne Márii, modlitby
  oslobodenia, kňazské požehnanie ( len v nedeľu)
 • 13:00 – 14:00 Rádio Mária (každý deň – okrem soboty a nedele a 13.10, 19.10 a 21.10)
 • 10:00 – 10:30 Ruženec z Litmanovej (každý deň okrem soboty a nedele a 13.10.)
 • 14:00 – 14:30 Sestry Matky Božieho Milosrdenstva Krakov sr. Faustia (každý deň okrem dátumov: 2-6.10,
  10.10, 13.10, 17.10, 22-24.10, 28-31.10)
 • 15:00 – 16:00 Rádio Mária ruženec z Pompeii len 7.10
 • 15:00 – 16:00 Sestry Matky Božieho Milosrdenstva Krakov sr. Faustia – korunka BM len 13 a 22.10
 • 16:00 – 17:00 Detský ruženec – len v stredu
 • 17:00 – 18:00 Ruženec z Medžugoria ( každý deň okrem nedele )
 • 21:00 – 21:30 MKH – Mariánske Kňazské Hnutie ( každý deň od 1 do 10.10 )

Ďakujeme každému, kto sa pripojí zo svojho domova : ( na diaľku )
▶ Začiatok 1.10.2021 o 00:00
▶ Koniec 31.10.2021 o 24:00

▶️▶️ Podujatie „31 dňový maratón, 24 hodín denne posvätného ruženca za Slovensko“ je organizované a hradené z dobrovoľných príspevkov darcov.
AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

➡️➡️➡️ Linky na vysielanie – 24 hodinový ruženec za Slovensko:

Facebook klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Facebook klikni TU: SomKatolik

Youtube – klikni TU: SlovenskýDohovorZaRodinu
Youtube – klikni TU: SomKatolík

Vysielanie “24 hodinového ruženca za Slovensko” na Vašej facebook stránke farnosti. Nič jednoduchšie!! Všetko urobíme za Vás!
Chcete sprostredkovať 24 hodinový ruženec za Slovensko s modlitbami biskupov, kňazov, rehoľníkov, katolíckych spoločenstiev,.. vo svojej farnosti????
Oslovte svojho kňaza – správcu farnosti a po jeho súhlase nás môže správca facebook stránky kontaktovať na: sdzr2017@gmail.com

podporte nas – prispevky
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem