Exorcista otec Vincent Lampert: Úloha Panny Márie pri útokoch diabla – 3. časť.

Myšlienky z relácie:

 • Ako kresťania nesmieme zostať izolovaní od Matky Božej, máme sa zverovať Panne Márii každý deň, pozývať ju do našich domovov a vzývať ju i ďakovať jej v ťažkých časoch.
 • Pápež František má vo veľkej úcte Pannu Máriu a jeho najobľúbenejšou modlitbou je modlitba k Panne Márii rozväzovačke uzlov. Táto modlitba rieši zložité až neriešiteľné problémy.
 • Láska Panny Márie k smrteľníkom je nepredstaviteľná. Vytrháva ľudské duše z pazúrov démonov viac, ako všetci anjeli a svätí dokopy.
 • Démoni, nenávidia, odmietajú a boja sa Panny Márie. Boží plán s Pannou Máriou spôsobil pád anjelov. Oni totiž nezniesli, že telesné stvorenie má byť Kráľovnou duchovných anjelov, že tvor z mäsa a kostí má kraľovať nad najkrajšou duchovnou bytosťou – Luciferom. Pri exorcizmoch svedčia, že sa im Pannu Máriu nikdy nepodarilo zviesť k hriechu ani len myšlienkou. Nikdy sa jej nemohli dotknúť.
 • Sv. Maximilián Kolbe hovorí: „Musíme priviesť každú jednu dušu pred Nepoškvrnenú a skrze ňu k Ježišovi. Musíme sa snažiť a byť v strehu, aby nikto neodtrhol žiadnu dušu od nej, od zasvätenia sa Nepoškvrnenej.“
 • Duch Svätý je Božská bytosť, nie je to žiadny anjel, preto nemohol byť strážnym anjelom Panny Márie.
 • Najsilnejšia zbraň proti démonom je modlitba sv. ruženca, Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Rozpamätaj sa Panna Mária…, Pod tvoju ochranu sa utiekame…
 • Panna Mária je súčasťou modlitieb Veľkého exorcizmu preto, lebo práve ona je tou ženou, ktorá zmenila Evino „nie“ na svoje „áno“ Bohu.
 • Rituál exorcizmu trvá zhruba 35 minút. Ak sú prejavy vážnejšie, niektoré modlitby sa môžu opakovať. Správanie posadnutej osoby pri exorcizme sa podobá nazlostenému dieťaťu, ktoré má záchvat hnevu. Démoni sa musia manifestovať, pretože sú vyrušení a konfrontovaní mocou katolíckej Cirkvi. Reagujú na modlitby, prejavujú sa a mocou Ježiša Krista sú vyháňaní. Nie je to dielo exorcistu, ale skrze exorcizmus koná Ježiš Kristus.
 • Existuje veľmi veľa prípadov, kde viacerí exorcisti stretávali u rôznych ľudí rovnakých démonov. Démoni žijú v určitej hierarchii – sú nižšie rady, vyššie rady a taký je aj princíp ich pôsobenia. Nižšie postavení odchádzajú pri modlitbách exorcizmu skôr a ten najvyšší démon sa maskuje, skrýva a podhadzuje exorcistovi slabších démonov, až nakoniec príde rad aj na neho. To platí, ak sú pri posadnutí prítomní viacerí démoni.
 • Anjeli sa pohybujú silou myšlienky. Pomyslia si, že chcú niekedy byť a v tej chvíli tam aj reálne sú. Ľudia dnes zanedbávajú pomoc svojich strážnych anjelov. Oni nás inšpirujú, poučujú a osvecujú. No my ich musíme o pomoc požiadať, potom pracujú oveľa lepšie a intenzívnejšie.
 • Ako lekár, keď chce úspešne liečiť pacienta, potrebuje poznať symptómy jeho choroby, rovnako aj exorcista potrebuje čo najviac informácií o duchovnom probléme a duchovnom pôsobení, aby mohol čím skôr vyhnať démona z danej osoby. Podľa okolností sa rituál exorcizmu vykonáva na jednom človeku aj viackrát.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem