Exorcista otec Vincent Lampert: Úloha a nevyhnutnosť exorcistov – časť 5.

Myšlienky z relácie:

 • Démonom bola po páde ponechaná večerná múdrosť – vliate vedomosti. No svojou vzburou prišli o rannú múdrosť, ktorá im ukazovala udalosti s ohľadom na večnú slávu – na svoju spásu.
 • Ľudia môžu stále napredovať a môžu sa zmeniť, lebo nemajú vliate vedomosti. Démoni dostali na začiatku stvorenia všetky vedomosti a keďže vedeli, čo svojim skutkom vykonajú, niet pre nich odpustenia.
 • Ježiš Kristus prikázal apoštolom všetkých čias konať exorcizmy. Sám vykonal štyri a aj apoštoli – uvádza Sväté písmo – robili exorcizmy. Vyháňajú dnešní apoštoli diablov aj teraz?
 • Satan najskôr bojoval proti Ježišovi, ale keď videl, že ho nedokáže poraziť, zameral sa na jeho nevestu Cirkev, ktorú tvoríme my. Podnecuje vzbury, herézy, rôzne bludy, kladie prekážky aktivitám apoštolov a snaží sa prostredníctvom pokušení oddeliť každého veriaceho od Krista.
 • Vyhrať nad ním môžeme jednoducho. Musíme byť predovšetkým pevní vo viere, nosiť Božiu výzbroj a diabol od nás ujde. K tomu nám Boh dal skrze Cirkev aj službu exorcizmu, pomocou ktorej môžeme víťaziť. Máme jasný prísľub, že diabol bude vyhnaný do večného ohňa.
 • Viera bez spoločenstva Cirkvi nestačí. Diabol napáda každé bohumilé spoločenstvo a v dnešnom čase je to hlavne rodina.
 • V Modrej knihe sa hovorí o komunizme ako o červenej šelme. Prvé prijaté zákony boli o potrate a rozvode. Potom pokračovali útoky. V dnešnej dobe pohrobkovia komunistov zase propagujú LGBT agendu – kultúru smrti. Pokračujú v nej ešte skazenejším spôsobom, pretože tu máme eutanázie starých ľudí, dokonca v niektorých krajinách aj detí.
 • Boh nie je diktátor. On je Láska, preto dal slobodnú vôľu aj Luciferovi. Vybral si vzburu a takto sa na svet dostalo zlo.
 • Anjelov je obrovské množstvo. Každý človek má anjela strážneho. Sudcovia a lekári majú dvoch anjelov a biskupi majú dokonca troch anjelov strážnych.
 • Ak by sa dokázali démoni zhmotniť, ľudia by skrze temnotu nevideli ani slnko na oblohe.
 • Naša viera je proces, ktorý má dospieť k oslave a uctievaniu Boha. Boh nám dal siedmy deň na jeho spoznávanie a ak to nerobíme, podobáme sa zvieratám.
 • Démoni sa prejavujú vrčaním podobne ako zvieratá. Keďže nespoznávajú Boha a odmietajú ho, zostávajú na úrovni zvierat.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem