Exorcista otec Vincent Lampert: Prístupové cesty diabla – časť 4.

Vincent Lampert - exorcista

Myšlienky z relácie:

  • Kňazi často neberú svoje kňazské poslanie ako povolanie k službe, preto diabol na ich modlitby nereaguje. Ak by brali vážne to, čo im bolo zverené, diabol by na ich modlitby reagoval. Mohli by pomáhať a oslobodzovať sužované osoby.
  • Modlitby za oslobodenie sa môžu modliť ako exorcisti, tak aj všetci kňazi.
  • Žiaľ, kňazov v seminároch nikto neučí, čo sú modlitby oslobodenia, akým spôsobom sa vykonávajú a čo je exorcizmus. Dostanú sa len k základným informáciám, ale to nestačí. Preto im treba v tejto oblasti pomáhať.
  • Kňazi by mali používať hlavne sviatosti, pretože sú viac ako sväteniny. Sviatosť pomazania chorých sa používa veľmi málo a pritom ju Cirkev určila na pomoc ľuďom, ktorí majú duchovný, duševný, ale aj fyzický útlak, či utrpenie.
  • Exorcizmus na Aljaške dopomohol k obráteniu neveriacich, ktorí boli prítomní na exorcizme. Skrze ústa posadnutej osoby počuli hovoriť démona a rovnako aj videli Božiu silu v autorite exorcistu a tak sa stali veriacimi. Takto Boh používa zlo posadnutia na dobré veci.
  • Na Slovensku máme exorcistov málo. Ľudia hľadajú pomoc a nenachádzajú ju u svojich pastierov…
  • Je veľmi potrebné podporovať a povzbudzovať kňazov, ktorí vychádzajú zo seminárov bez kňazskej identity, aby si uvedomili, čo zveril Ježiš apoštolom a následne aj kňazom a biskupom. Poslal ich do sveta so slovami: „Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10, 8)
  • Po úspešnom exorcizme sa démon môže vrátiť späť. Je dôležité si zapamätať pasáž zo Svätého písma: „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: »Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.« Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“ (Lk 11, 24-26) Ľudia, ktorí mali veľké problémy, nemôžu po úspešnom exorcizme zostať žiť v starom spôsobe života! Musia začať žiť oveľa duchovnejšie a tento nový životný štýl by im mal vydržať až do konca života.
  • Chodiť aspoň raz za mesiac na sv. spoveď alebo na duchovnú obnovu, hneď potom vo sv. omši prijať Eucharistiu a tak si nechať „obsadiť“ územie našej duše Pánom Ježišom. To sú osvedčené zvyky našich starých otcov a mám, ktoré fungovali od nepamäti. Kto žije sviatostným životom nemá sa prečo báť diabla.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem