Exorcista otec Vincent Lampert: Prístupové cesty diabla – časť 3.

Vincent Lampert - exorcista

Myšlienky z relácie:

  • Šiestou vstupnou bránou diabla je život vo zvyčajnom neustálom hriechu. Dôvodom je odmietanie prevzatia zodpovednosti za svoje skutky. Technológie nám priniesli veľa užitočného, no zároveň nás zvádzajú k hriechu omnoho rýchlejšie, napr. sledovaním pornografických stránok.
  • Siedmou prístupovou bránou diabla je pozývanie samotného démona. Patria sem ľudia, ktorí sa mu zasväcujú a komunikujú s ním. V súčasnosti sa už malým deťom ponúkajú knihy o démonoch, v ktorých s nimi komunikujú a prostredníctvom hier sa k deťom dostávajú návody na spoluprácu. Tieto prostriedky démon využíva, aby od malička útočil na človeka.
  • Ôsmou vstupnou bránou démona sú rozbité vzťahy. Ak nám niekto ublížil, tak ako kresťania mu máme odpustiť. Ľudia dnes robia pravý opak – hľadajú odplatu, podľahnú hnevu a nepriateľstvu.
  • Pomôcť ľuďom, ktorí vstúpili na teritórium diabla je možné službou exorcizmu. Modlitby príhovoru sú adresované Bohu. Modliť sa ich môže laik i kňaz, ale modlitby Veľkého exorcizmu sú príkazové modlitby namierené proti démonovi. Modliť sa ich môže iba kňaz, exorcista.
  • Exorcizmus je rozdelený na 10 častí, ktorému predchádza príprava. Exorcista pristúpi ku sv. spovedi, odslúži sv. omšu a je dobré, keď sa postí. Vyberie si miesto – kaplnku, kostol, kláštor a ľudí – pomocníkov, ktorí musia byť vyspovedaní, žijúci svätým životom.
  • Úvodom exorcizmu sa požehnáva svätenou vodou, ktorá pripomína krst. Nasledujú litánie k všetkým svätým, čítanie žalmov a prosba o Božiu ochranu pre všetkých zúčastnených. Pokračuje sa čítaním evanjelia, vkladajú sa ruky a praktikuje sa insuflačná modlitba, pri ktorej sa dýcha na tvár posadnutého. Nasleduje obnova krstných sľubov, modlitba Otčenáš, ukáže sa kríž ako moment víťazstva Ježiša Krista a nasleduje modlitba Veľkého exorcizmu. Vyprosuje sa pomoc posadnutej osobe a prikazuje sa démonovi, aby odišiel.
  • Nikdy nesmieme dovoliť modliť sa nad nami alebo vkladať ruky niekomu, o kom nič nevieme, pretože nemôžeme poznať jeho úmysel a duchovné záťaže.
  • Niektoré druhy démonov sa dajú vyhnať len modlitbou a pôstom, čo je aj biblicky potvrdené.
  • Stav posadnutého sa po exorcizme zlepšuje. V pohanskom svete stačí väčšinou jeden exorcizmus a človek je oslobodený. V kresťanskom svete je to ťažšie, pretože tí ľudia poznali učenie katolíckej Cirkvi, napriek tomu hrešili a vstúpili na územie Zlého. Démon si potom na nich nárokuje oveľa viac.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem