Exorcista otec Vincent Lampert: Pokúšania diabla – 2. časť.

Myšlienky z relácie:

  • Doma nikto nie je prorokom. Tam, kde nepomáhajú slová, musíme ísť príkladom. Skutkami a hlavne svojím životom. Sväto žijúci ľudia vyvolávajú negatívne reakcie a pozornosť diabla.
  • Pri komunikácii s ľuďmi nehovorme iba to, čo chcú počuť, ale najmä to, čo potrebujú počuť. Aj proroci boli nepríjemní, no zároveň užitoční.
  • Snažme sa žiť v spoločenstvách, pretože diabol najviac pôsobí v našej izolácii. V spoločenstve sme chránení, dostávame v ňom informácie do praktického života, aby sme dokázali eliminovať duchovné problémy.
  • Nevybíjajme sa zbytočne v aktivitách pri ľuďoch, ktorí nás nechcú počúvať. Komunikujme s ľuďmi s opačným názorom, no potom sa vráťme do spoločenstva rovnako zmýšľajúcich ľudí, lebo v ňom môžeme načerpať duchovnú silu a pookriať v duchovnom rozvoji.
  • Matka Tereza pred smrťou prežívala temnú noc duše. Ide o stav, v ktorom človek prežíva pocit beznádeje, zúfalstva, neistoty, absolútne necítiac Boha. Týmto stavom prechádzali mnohí svätí. Diabol chce takto obrať človeka o pocit pokoja a šťastia, ktorý mu prináša kontakt s Bohom. Svätí tomu úspešne vzdorovali. Pán Boh ich týmto spôsobom očisťuje a zdokonaľuje, aby vo svätosti pokročili ešte viac.
  • Bl. Bartolomej Longo bol obrátený satanistický veľkňaz. V mladosti intenzívne hľadal pravdu. V Neapole sa v tom čase venoval populárnym duchovným seansám, na základe ktorých jeho život prerástol až k satanizmu… Neskôr zažil stretnutie s Pannou Máriou, úplne sa obrátil a nastúpil na cestu pokánia. Pomáhal študentom, stojí za ním vybudovaná obrovská katedrála ružencovej Panny Márie v Pompejách, odkiaľ pochádza pompejská novéna. Postavil veľké charitatívne centrum, kde sa staral o chudobné deti a deti rodičov vo väzení. V jeho životnom príbehu vidíme, akú obrovskú moc má Panna Mária, ktorá človeka neopustí, nedovolí mu stratiť sa a vždycky ho privedie k Bohu.
  • Pred útokmi diabla sa môžeme ubrániť tak, že budeme žiť v milosti posväcujúcej. Budeme účastní na sv. omši s prijímaním Eucharistie, budeme pravidelne čítať Sväté písmo, pristupovať ku sv. spovedi, praktizovať pôst a modliť sa. Musíme si obliecť celú Božiu výzbroj, nestačí len jedna jej časť.
  • Duchovnú výzbroj môžeme doplniť o silnú duchovnú zbraň Korunky Božieho milosrdenstva, modlitby k archanjelovi Michaelovi, k našim patrónom a k anjelovi strážnemu. Tiež by sme mali využívať sväteniny: svätenú vodu, olej, exorcizovanú soľ a modliť sa modlitbu sv. ruženca, pretože Panna Mária zohráva jedinečnú úlohu v službe exorcizmu.
  • Panna Mária je náš štít, ktorý stráži našu vieru a chráni nás pred zlom. Ak sme ju pozvali do svojho domu, tam diabol nemá šancu vojsť. V časoch, ktoré prichádzajú, je Panna Mária plná milosti istou archou uprostred potopy, ktorá pomaly, ale isto prichádza. Pod jej ochranným plášťom sa nemusíme báť.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem