Exorcista otec Vincent Lampert: Pokúšania diabla – 1. časť.

Myšlienky z relácie:

  • Diabol používa štvorkrokový plán útoku.
  • 1.) Klamstvo. Človek je stvorený na obraz Boží a diabol robí všetko preto, aby človek stratil túto identitu. Diabol nás pokúša a my mu vo väčšine prípadov podľahneme. Takticky prevracia realitu. Ľudia majú strach z budúcnosti a preto navštevujú rôzne médiá. Horoskopy sú ďalšie portfóliá diablovho klamstva.
  • 2.) Rozdelenie. Diabol sa nás snaží rozdeliť, oddeliť od Boha, od ľudí, aj od seba samých. Ježiš chce, aby sme boli jedno, ale v Ňom! V Ježišovi máme byť jedno a nie v bludoch, v ospravedlňovaní si hriechov, vo falošnej láske… Ak žijeme vo svojich závislostiach, nie sme schopní odovzdať sa Bohu, nevieme mu odovzdať svoj život, potom si ničíme vzťahy s rodinou, s priateľmi alebo aj na pracovisku. V súčasnosti tu máme doslova pandémiu sebaodmietania, sebapoškodzovania a u detí je spochybňovaná identita.
  • 3.) Rozptýlenie – odvrátenie – odvedenie – od Boha k modlám. Patrí sem úzkosť a strach z budúcnosti, stavanie sa do pozície obete, odmietanie utrpenia a stotožňovanie sa s pôžitkom. Biblický príklad Marty a Márie hovorí, že Marta nerozoznala, čo je dôležité a čo najdôležitejšie. Príklad proroka Jonáša ukazuje, ako chcel pred Bohom doslova utiecť. Príklad Dávida je symbolom moci, cnosti, ale na druhej strane aj hlbokého pádu. Jeden chtivý pohľad ho doviedol k žiadostivosti, žiadostivosť k cudzoložstvu a cudzoložstvo nakoniec k vražde. Prvé pokušenia k hriechu sa snažme hneď odmietať.
  • 4.) Znechutenie. Znechutenie vedie k melanchólii, k lenivosti, k sklamaniu a k strate zmyslu svojho života. Veľká väčšina ľudí funguje prežívajúc zo dňa na deň, vyberajúc si falošný zmysel života.
  • Boh má plán pre každého jedného z nás. Našou úlohou je prísť na to, čo to je. Diabol svojím pokúšaním robí všetko preto, aby sme tento Boží plán nespoznali. Tí, ktorí už vedia, čo je ich úlohou, nemajú zostať ľahostajní, ale majú pomáhať iným ľuďom. Nie je to len úloha kňazov, rehoľníkov a zasvätených osôb, ale každý laik by mal pomôcť svojmu blížnemu nájsť Boží plán s jeho osobou.
  • Nikdy sa nevzdávajme! Pán Boh sa nepozerá na víťazov, nehodnotí výsledky, ale oceňuje snahu.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem