Exorcista otec Marián Rajchel: Rozoznávanie zlých duchov – časť 2.

Exorcista otec Marián Rajchel

Myšlienky z relácie:

  • Hriech neuveriteľne zaťažuje nielen toho, kto hreší, ale aj jeho potomkov. Mužskí potomkovia tých, čo spáchali pred mnohými rokmi masaker na nevinných ľuďoch, mali psychopatické sklony a ženy – napriek tomu, že žili sviatostným životom – mali veľké útlaky. Dedí sa dobro aj zlo. Nemôžme dediť hriechy, ani tresty našich predkov, ale môžeme zdediť následky týchto hriechov a to sa volá rodová záťaž.
  • Celé národy sú utláčané vďaka hriechom a na tých, ktorí sa vzpierajú hriechu, sa útočí. Diabol pracuje tak, že mätie pojmy. Zapiera sa objektívna pravda. Zabíjanie nenarodených detí sa považuje za ľudské právo a ochrana nenarodených detí je porušovanie ľudských práv. Dochádza k tomu, že zlo je nazývané dobrom a dobro je nazývané zlom.
  • Mágia a sekty zamorujú naše prostredie. Sektári oslovujú ľudí s tým, že prišli zachrániť svet láskou a inými zásterkami, aby si získali našu dôveru. Navrhujú nám vzdať sa Ježiša Krista a otvoriť sa neznámym duchovným entitám. Tieto entity nás však môžu potom viesť do pekla a k posadnutiu. Problém je, že mnohí kňazi neveria v existenciu pekla. V lepšom prípade diabli existujú, ale sú v pekle a na zemi nepôsobia. Diabli sú však reálni a pracujú na tom, aby zabránili spáse našich duší.
  • Posledné slovo má vždy Boh a on sa prezentuje cez svojich oddaných kňazov, prinášajúcich Božie požehnanie. Boh im dáva obrovskú moc. Posadnutie je ovocie nenávisti, liečiť ju môžeme iba láskou. Pri exorcizme stojí s kňazom Panna Mária celý čas, volá k svojmu Synovi Ježišovi a on jej prosbu nikdy neodmietne.
  • Každý človek má na výber. Môže byť Božím dieťaťom, alebo sluhom satana. Môže získať požehnanie Božou mocou, alebo prekliatie mocou satana.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem