Exorcista otec Marián Rajchel: Odhaľovanie diabla – otázky a odpovede, časť 3.

Exorcista otec Marián Rajchel

Myšlienky z relácie:

  • Peklo existuje a tí, ktorí sú zodpovední za jeho vznik, tam nechcú byť. Diabli sa cítia lepšie v ľudských telách ako v pekle. Toto je jeden z dôvodov, prečo by ľudia mali žiť životom takým, aký chce od nich Ježiš Kristus.
  • Exorcizmus je účinná príkazová modlitba v mene katolíckej Cirkvi. Za exorcistu je určený kňaz, vybraný biskupom. Sám biskup je vo svojej diecéze exorcistom, ale keďže má svoje povinnosti, tak poveruje kňazov na túto službu. Vyberajú sa väčšinou kňazi, ktorí sú dlhšie v praxi, sú zbožní, čnostní, teologicky zdatní…
  • Obyčajní laici a nemenovaní kňazi sa nemôžu modliť veľký exorcizmus, môžu sa modliť iba modlitby príhovoru. Exorcizmus je príkazová záležitosť, pri aplikovaní ktorej by sa laici mohli dostať do veľkých duchovných problémov. Modlitby príhovoru sú prosbou, kde sa modlíme s Pannou Máriou, s anjelmi alebo so svätými a prosíme ich, aby sa prihovárali za posadnutého.
  • Boh častokrát využije zlo posadnutia, aby obrátil danú osobu. On dokáže aj z toho najväčšieho zla vyžmýkať dobro. Sväteniny sú účinné v démonickom boji. Patria sem – svätená voda, olej a exorcizovaná soľ. Na sväteniny posadnutí reagujú, preto sa odporúčajú používať.
  • Exorcista nemôže byť žiaden laik a ak sa dajú titulovať laici týmto názvom, môže ísť o okultných exorcistov, ktorí vyháňajú diabla diablom. Treba si dať veľký pozor v rôznych charizmatických spoločenstvách, ktoré majú ambíciu vyháňať zlých duchov, pretože častokrát sa môže diať opak.
  • V Poľsku je niekoľko stoviek exorcistov, na Slovensku je ich len asi 10. Malo by ich byť podstatne viac… Tam, kde zomiera viera, prebúdzajú sa démoni. Dnes sa okultizmus tlačí už od malička do malých detí cez hračky, lebky, čertov, čarodejnice… Harryho Pottera nemajú problém propagovať aj kňazi a rehoľníci. Ľudia sú hladní po duchovne, ale miesto toho pravého nachádzajú falošné duchovno a s ním prichádzajú problémy. Preto je potrebné exorcistov menovať, lebo vplyv východnej spirituality a rôznych okultných vied je obrovský. Je to spôsobené aj tým, že dnes neexistujú hranice, ktoré by dávali nejaké mantinely. Každý dnes môže všetko. Toto hlása bezbrehý neoliberalizmus, ktorý prináša možnosť šírenia duchovných záťaží a pôsobenia zlých duchov.
  • Posadnutie sa často spája s psychickými problémami a preto je potrebné, aby posadnutý prešiel psychologickým a psychiatrickým vyšetrením. Na Slovensku vzniká Dom úľavy sv. Charbela, kde budú pôsobiť exorcisti, psychológovia aj psychiatri.
  • Posadnuté diablom bolo aj maličké dieťa. Stalo sa to skrz rodové záťaže, keďže v rodine dieťaťa bolo veľa samovrážd… Aké silné a ťažké sú väzby pri rodových hriechoch! Je ľahšie dostať sa z toho, keď niekto podpíše zmluvu s diablom, ako keď rodovými záťažami cez viacero generácií je rodina postihnutá. Posadnutie človeka je spôsobené hriechom, no nie nutne posadnutej osoby. Potraty, samovraždy, či eutanázie, zabíjanie starých ľudí, opilstvo, atď., to všetko je línia, ktorá sa v rodinách vyskytuje naprieč pokoleniami a vidno to ako dôsledok na deťoch, ktoré ani netušia, čo sa v ich rodine dialo.
  • Ak sa chce človek oslobodiť, musí sa naučiť odpúšťať každému. Vtedy sa človek dostáva na správnu cestu a je takmer isté, že skončí v nebi.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem