Exorcista otec Marián Rajchel: Odhaľovanie diabla – otázky a odpovede, časť 2.

Exorcista otec Marián Rajchel

Myšlienky z relácie:

  • Každý človek môže byť posadnutý, pretože má slobodnú vôľu a môže sa slobodne rozhodnúť pre zlo. Symptómy sú: reakcia na svätenú vodu, na posvätené predmety, napr. na relikvie, vedomosti o veciach, o ktorých dotyčný človek nemá ako vedieť, neprirodzená sila a rôzne zázračné schopnosti. Posadnuté býva iba telo, duch je slobodný, len častokrát slobodu nemôže využiť, lebo v súvislosti s telom zmysly nedokáže používať.
  • K posadnutiam prichádza vďaka rodovým záťažiam, hriechom predkov – sexuálne úchylky, potraty, vraždy, apod. – a vďaka osobnému slobodnému otváraniu vstupných brán démonom cez mágiu, okultizmus, veštenie, vyvolávanie duchov, bio–energo–terapie, kyvadlá, potraty, vraždy a iné.
  • Najlepší spôsob obrany pred všetkými problémami tohto druhu je sviatostný život, byť blízko Pána Boha, Panny Márie, pravidelná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba a čítanie sv. Písma.
  • Zlý duch sa vo väčšine prípadov prejaví sám cez zvukové prejavy, rôzne búchania, rozsvecovanie svetiel, zapínanie spotrebičov, púšťanie vody, apod.
  • Človek môže byť posadnutý viacerými duchmi. Samo-oslobodenie z posadnutia nikdy potvrdené nebolo. Služba oslobodenia patrí Cirkvi, kvôli tomu sú menovaní exorcisti. Exorcisti sú kňazi, ktorým je delegovaná moc skrze biskupa. Zároveň každý biskup v diecéze je exorcista.
  • Svätí nemôžu byť posadnutí, ale Boh dáva niekedy voľnú ruku diablovi, aby mohol na nich pôsobiť pre ich väčšie posvätenie. Známe prípady: sv. páter Pio, sv. Veronika Giuliani, sv. Ján Mária Vianney. sv. Matka Tereza. Prípad Anneliese Michel je nezvyčajný. Jej príbeh sa odohral v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a podlieha skúmaniu Cirkvi…
  • Je možné byť posadnutý aj vďaka hudbe, stáva sa to vo veľkom množstve prípadov. Existuje celý priemysel, ktorý pracuje na tom, aby satanské rituály a okultizmus prenikali do spoločnosti. Rytmus piesní a bicie nástroje sú inšpirované africkými šamanskými obradmi, počas ktorých sa dostávajú účastníci do tranzu, kde je zvolávaný démon. Takýmto spôsobom hlavne skrze heavy metalovú tvrdú hudbu sa snažia dnešní sluhovia Satana zviesť na scestie mladých ľudí. Aj cez sledovanie rôznych hororových filmov.
  • Pozor na východné bojové umenia, lebo 99% z nich je spojených s duchovnom! Vyššie stupne sú spojené s jogou, s rôznymi meditáciami, obrannými cvičeniami, kde sa čerpá energia od démonov.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem