Exorcista otec Marián Rajchel: Odhaľovanie diabla – otázky a odpovede, časť 1.

Exorcista otec Marián Rajchel

Myšlienky z relácie:

  • Diabol je reálna bytosť, zosobnené zlo, ktoré pôsobí na tomto svete. Na počiatku bol anjelom, čistým duchom s vliatou múdrosťou a vedomosťami, ale vzbúril sa voči Bohu, preto bol zvrhnutý do pekla. O existencii pekla sa dočítame vo Svätom Písme.
  • Diabol dúfal, že ak človek zhreší, skončí v pekle tak, ako on. Lenže človek nemá vliate vedomosti a nechápe všetky súvislosti ako anjel. Preto dostal od Boha možnosti na nápravu. Diabol to vníma ako obrovskú krivdu a práve kvôli tomu človeka nenávidí. Závidí mu, snaží sa ho akýmkoľvek spôsobom zviesť zo správnej cesty a dostať k sebe do pekla.
  • Diabol nepozná žiadnu lásku, zlý duchovia sa navzájom nenávidia. Sú hierarchicky usporiadaní, každý zlý duch má svoje meno a ich vodcom je Satan.
  • Pôsobenie zlého ducha na človeka nemôže byť v žiadnom prípade pozitívne, pretože diabol je zo svojej podstaty zlý. Ak aj naoko vyzerá niečo ako dobro – napr. rôzne uzdravenia – vždy je za tým úmysel zotročiť človeka, prekaziť mu spásu jeho duše a priviesť ho do zatratenia.
  • So zlým duchom sa nekomunikuje! Ak sa to týka nás, môžeme sa v mene Ježiša Krista zriekať všetkého, čo nám démon ponúka. Na komunikáciu so zlým duchom je určený exorcista.
  • Úlohou diablovho pokušenia je predstavovať dobro ako zlo a zlo ako dobro a tak vtiahnuť človeka do spolupráce s ním. Samotné pokušenie nie je hriech, ale stane sa ním až vedomý a dobrovoľný súhlas s pokušením.
  • Sužovanie je vyšší stupeň. Pri sužovaní má človek konkrétne prejavy, často aj fyzické, ktoré môžeme vnímať ako chlad, horúčavu, smrad, môžeme počuť rôzne zvuky, vidieť rôzne obrazy, ktoré nemajú prirodzený pôvod.
  • Pri posadnutí diabol získava moc nad telom a vôľou človeka. Ak niekto hovorí cudzími jazykmi a pritom sa ich nikdy pred tým neučil, disponuje informáciami, ktoré nemá odkiaľ poznať, toto všetko patrí do skupiny rozlišovacích znakov posadnutia. Ďalej sú to odmietavé reakcie na svätenú vodu, exorcizovanú soľ, na kríž a modlitby, na prítomnosť v kostole a na všetky ostatné sväteniny alebo relikvie.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem