Exorcista otec Marián Rajchel: O rodine – časť 4.

Exorcista otec Marián Rajchel

Myšlienky z relácie:

  • Človek často nevidí okamžité následky svojich hriechov. Prichádzajú neskôr… Ak zo slobodného rozhodnutia príjmeme hriech, uzatvárame pakt s démonom. Automaticky padáme do závislostí a zotročenia. Prichádza seba neprijatie a môže to skončiť až samovraždou.
  • Ježiš Kristus je slovo a my sme stvorení na jeho obraz – na Boží obraz. Preto je slovo veľmi dôležité. Najhoršie násilie voči deťom je páchané prostredníctvom vulgárneho jazyka. Slovom môžeme požehnávať, môžeme ním aj preklínať. Musíme si dávať obrovský pozor, či žehnáme, alebo preklíname, pretože slovom sa približujeme k Bohu a vulgarizmami sa od neho vzďaľujeme.
  • O sile slova môžeme čerpať aj z Denníčka sr. Faustíny, kde Ježiš hovorí, že ak v momente smrti človek vyriekne slová – Ježišu, dôverujem ti! – jeho duša bude zachránená.
  • Každé klamstvo je cestou satana. Medzinárodné organizácie pretláčajú klamstvo a odmietajú Desatoro. Podľa nich sa ľudia musia zrieknuť Krista a Cirkvi, lebo je netolerantná. Katolík je v EÚ nežiadúci. EÚ bojuje za vlastné práva, ktoré sú klamstvom, nenávisťou, podvodom a satanizmom. Je potrebné sa tomu vzoprieť, pretože takto naše duše neposunieme na ceste k spáse.
  • V Poľsku ročne cca 5000 detí spácha samovraždu. Príčinou tohto smutného stavu je absencia lásky v rodine a virtuálny svet, ktorý im ponúka falošnú virtuálnu lásku. V skutočnosti im však nič nedáva.
  • Ak má správne fungovať vzťah muža a ženy, obaja musia na 1. miesto postaviť Boha. Ani jeden z partnerov by nemal žiadnym spôsobom týrať alebo sa vyvyšovať nad toho druhého. Je to choré. Boh takýto vzťah nechcel. To je karikatúra, ktorú z toho manželstva vyrába satan.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem