Exorcista otec Marián Rajchel: O rodine – časť 2.

Exorcista otec Marián Rajchel

Myšlienky z relácie:

  • V rodine je veľmi dôležitá fyzická aj psychická blízkosť, zhovárať sa a komunikovať spolu.
  • Ak je jeden z rodičov alkoholik, dieťa si prinesie do manželstva túto záťaž a vzťah väčšinou nefunguje. Cesta, ako túto záťaž odstrániť, vedie cez odpustenie, kde sa očistí duša i psychika a otvorí sa priestor Bohu, láske a dobru…
  • Dnes je módne, že deti žijú s rodičmi takmer až do štyridsiatky. Sv. Písmo nám však jasne hovorí, že muž má opustiť otca i matku a pripútať sa k svojej žene a budú dvaja v jednom tele. Toto je podstata manželstva.
  • Individualizmus spôsobuje, že deti si nedokážu nájsť životných partnerov a nechcú sa ani zaťažovať nejakými vzťahmi. S tým súvisí aj nezáujem starať sa o svojich starnúcich rodičov, ktorí končia častokrát v domovoch dôchodcov.
  • Veľkým problémom je naviazanosť dieťaťa na rodiča. Muž, ktorý je naviazaný na matku, nedokáže mať zdravé manželstvo. Na 1. mieste musí byť manželka, na 2. mieste deti a až potom môžu byť rodičia a súrodenci.
  • Manželský vzťah, v ktorom je muž chorobne naviazaný na matku, rozbíja rodinu, je psychicky nevyrovnaný a nie je schopný uznať si to, je dôvodom na anuláciu manželstva.
  • Dnešná mládež rieši všetko cez mobily a takáto komunikácia je výsmechom normálnych medziľudských vzťahov. Do týchto problematických vzťahov často vstupuje Boh, niekedy až nadprirodzene…
  • Sv. Písmo hovorí o ľuďoch, ktorí nedokážu žiť v rodine, ale je potrebné rozlišovať, či je to naozaj Božia vôľa…
  • Úlohou ženy je byť matkou. V akej forme, to naozaj vyberá Boh. Žena má počúvať Božie volanie a na neho aj adekvátne reagovať.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem