Exorcista otec Marián Rajchel: O rodine – časť 1.

Exorcista otec Marián Rajchel

Myšlienky z relácie:

  • Najväčší pakt so zlom bol prvý hriech Adama a Evy, ktorého následky znášame doteraz.
  • Diabol nemá absolútnu moc, je limitovaný Bohom. Iba my sami mu hriešnym správaním otvárame dvere. Nech sú v rodine predispozície ku konaniu zla akokoľvek veľké, bez nášho súhlasu s hriechom diabol nemôže spraviť nič.
  • Pakt s diablom býva vedomý aj nevedomý. Vedomý je vtedy, ak sa sami zasvätíme diablovi; robia to napr. satanisti, slobodomurári alebo sekty, ktoré konajú rôzne iniciačné obrady. Nevedomý pakt robíme vtedy, ak páchame hriech a tým sa dostávame do sféry pôsobenia démona.
  • Človek sa do pôsobnosti zlého nemôže dostať len na základe rodových záťaží, avšak tieto záťaže posadnutie človeka veľmi uľahčujú. Na miestach, kde sa páchali vraždy, perverznosti, mágia, kde sa veštilo, je diabol podstatne mocnejší. Tu sa mu koná oveľa ľahšie.
  • Ak sa zistí príčina posadnutia, treba opustiť teritórium diabla, obklopovať sa modlitbou, pristupovať k sviatostiam a hľadať dobrých ľudí. Častokrát sa ľuďom stáva, že po zlepšení situácie v duchovnom živote, padnú znova do hriechu a posadnutie je ešte ťažšie… Vtedy neostáva nič iné, ako do konca svojho života žiť sviatostným životom.
  • Jednou z ciest, ktorou si nás démon získava je, že sa nemáme uspokojiť s málom, ale máme chcieť viac. Navádza nás užívať si alkohol, drogy, nezriadené bohatstvo, zábavu, sex a pod. Chcieť stále viac a viac.
  • Najväčšie zlo v rodine spôsobuje nedostatok lásky rodiča k dieťaťu. Začína to emocionálnym odmietnutím a končí nenávisťou. Dieťa má potom duchovný aj psychický problém celý život.
  • Chýbajúcu lásku môže dieťa nájsť len v Bohu. Ak to však nepochopí, bude ju hľadať všade, len nie tam, kde má. Či už v partneroch alebo v rôznych ponukách démona, ktoré budú vždy končiť nejakou duchovnou záťažou. Spoznať Božiu lásku, odpustiť rodičom, je spôsob, ako sa zbaviť duchovnej záťaže.
  • Boh dáva človeku slobodnú vôľu, rozum, čas aj svoje vnuknutia. Ak človek odmieta Božie vedenie, prichádza hriech, ktorý končí paktom s démonom. Tento pakt je možné zlomiť iba láskou.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem