Exorcista Giuseppe Tomaselli: Rozhovor s démonom – časť 3.

Myšlienky z relácie:

  • Najmocnejšími démonmi sú démoni nečistoty. Hriech nečistoty je ľuďom ponúkaný ako príjemnosť, ako dobro. Najviac ľudí prichádza do pekla práve kvôli tomuto hriechu. Zachrániť ich môže len veľmi veľká milosť.
  • Pomocníci démona sú tí, čo propagujú hriechy a škandály. Týmto ľuďom démon odoberá duchovnú citlivosť, umŕtvi svedomie, znečisťuje im dušu a trhá z nej kusy, aby sa stali perverzní a žiadostiví. Ľahko sa to dosahuje vďaka médiám. Nemravné a perverzné vysielania spôsobujú to, že už deti sú týmito nečistotami v sieti démona. Široké pole pôsobnosti má dnes móda a ženy tejto nástrahe veľmi rady podliehajú. Okrem nečistoty tela tu máme nečisté myšlienky, najmä u mužov…
  • Úspešnou taktikou démona je znižovanie rodičovskej autority.
  • Démon získava ľudí, ktorí majú záľubu v báloch, v plesoch, v rôznych diskotékach a tancoch, ktoré podnecujú sexuálnu chtivosť. Rovnako je to aj s literatúrou, ktorá sa dnes často ponúka vo forme pornografie.
  • Boh hovorí, že máme panovať nad svojou žiadostivosťou, nad svojim telom. Preto konzumenti tohto hriechu sa búria proti Bohu. Dôsledkom sú rôzne psychické poruchy a častá schizofrénia.
  • Každý nečistý predmanželský vzťah má následky, ktoré si človek prináša do manželstva. Je potrebné zriekať sa duchovných záťaží z predošlých vzťahov, ktoré neboli vo sviatostnom vzťahu, lebo spôsobujú veľké problémy…
  • Démon pracuje na tom, aby sviatostnú rodinu rozbil, dosiahol odlúčenie mužov od žien a tým postupne hriechmi nečistoty zabíjal prirodzenú lásku. Dnešnú spoločnosť presvedčil, že rozvod je niečo prirodzené a pokrokové, pretože slobodná vôľa nemôže byť ohraničená ničím.
  • Démon Meliodas najviac nenávidí modlitbu a útek od zlých príležitostí. Modlitby sa bojí najviac, pretože je prvým krokom k Bohu a dáva veľa milosti. Je mu veľmi ťažké pritiahnuť ľudí, ktorí sa často a vytrvalo modlia. Najhoršie sa mu ovládajú ľudia, ktorí sa modlia k Panne Márii.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem