Dominik Chmielewski: Zachráňte manželstvo!

Myšlienky z relácie:

  • V katolíckom Poľsku sa takmer 2/3 manželstiev rozpadáva. Viera v Boha bez konania skutkov, ktoré od nás Boh očakáva, má nulovú hodnotu. Veriť v Boha a zároveň žiť v pekle je realitou dnešných manželstiev. Žijú v pekle neodpustenia a nenávisti, strachu a beznádeje. Je potrebné veriť v Boha a žiť v absolútnej dôvere, že kráča s nami a postará sa o nás.
  • Z vojakov na fronte sa stávajú veriaci napriek tomu, že dovtedy veriacimi neboli.
  • Vo vypätých situáciách, prežívajúc strastiplné okamihy, začínajú ľudia vnímať Boha a veriť mu. Práve o takejto viere hovorí Ježiš, keď sa pýta, či nájde vieru na zemi, keď sa vráti…
  • Kresťan má žiť v prítomnosti, nemá sa báť budúcnosti, pretože Boh je jeho Otec, ktorý ho sprevádza v každej chvíli.
  • Žijeme v neustálom masmediálnom hluku a to je obrovský problém. V dnešných časoch je potrebné vážiť si svoj čas a brať ho ako vzácny dar. Nekonzumovať všetky nezmysly, ktoré nám ponúka Satan. Chce nás tým odvrátiť od absolútnej Pravdy, ktorou je Ježiš Kristus.
  • Poľská rodina strávi priemerne 5 hodín pri televízii a 8 – 9 hodín na internete. Slovenská rodina je na tom podobne. Najhoršie je, že medzi sebou už nekomunikujeme, dokonca ani s najbližšími. Nemáme čas na Boha, nemáme čas pre najbližších, nemáme čas na manželstvo, nemáme čas na tých, ktorých milujeme… Milujeme ich vôbec?
  • Príbeh Petra a Magdy: Peter a Magda sú manželia, ktorí sa odcudzili kvôli rutine a kariére. Magda má zdravotný problém, ktorý si vyžaduje transplantáciu obličky. Peter sa rozhodne darovať jej svoju obličku, pretože majú rovnakú krvnú skupinu. Týmto činom sa Peter znovu zamiluje do Magdy a uvedomí si, čo je pravá láska a pravá viera. Duch Svätý ich vedie na púšť strachu a obáv, kde sa zamyslia nad svojím vzťahom a životom.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem