Dominik Chmielewski: Za každý hriech voči Bohu i ľuďom, ktorým som ublížil, mám mať plán zadosťučinenia. 05-06

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Šiesta prednáška z piateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Za každý hriech voči Bohu i ľuďom, ktorým som ublížil, mám mať plán zadosťučinenia.

  • Pre alkoholika nie je dostatočným pokáním po sv. spovedi pomodliť sa desiatok ruženca alebo nejaké litánie, lebo toto nie je žiadne zadosťučinenie.
  • On je povinný si kľaknúť pred svojou ženou a deťmi a prosiť ich o odpustenie.
  • Potom musí vyhľadať odbornú a špeciálnu pomoc, aby sa z alkoholizmu vymanil.
  • Po každom hriechu mám mať plán na jeho zadosťučinenie. Až potom je moja spoveď úplná a všetkých jej 5 aspektov splnených.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem