Dominik Chmielewski: Preťatie prekliatia po potrate. 06-13

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Trinásta prednáška zo šiesteho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Preťatie prekliatia po potrate.

  • Iba prostredníctvom pokánia sa pretínajú väzby prekliatia a otvárajú sa cesty k požehnaniu.
  • Je potrebné sa z hriechu potratu vyspovedať. Kňaz nielen odpúšťa, ale aj láme trest za hriech.
  • Za hriech potratu nesie zodpovednosť ako matka, tak aj všetci, ktorí sa pričinili k tomu, aby dieťa bolo zabité: otec, lekár, zdravotné sestry, asistujúci personál, širšia rodina, priatelia a aj tí, ktorým táto vražda bola ľahostajná, hoci o nej vedeli.
  • Nielenže napomáhali tomuto hriechu, ale nespravili nič preto, aby hriech nebol spáchaný!!!
  • V modlitbe uzdravenia dajte svojmu nenarodenému dieťaťu meno, odproste ho za to, že ste ho zabili a prijmite od neho odpustenie…
  • Pritúľte si ho na svoje srdce, prijmite ho do svojej rodiny a vnímajte skutočnosť, že vaše dieťa je v nebi a neustále sa za vás modlí…
  • Duchovná adopcia spočíva v rozhodnutí modliť sa 9 mesiacov za akékoľvek dieťa, ktoré matka nechce, aby sa narodilo.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem