Dominik Chmielewski: pokánie rodín – NINIVE

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

?? Prosíme Vás – tieto články sú vďaka Vaším príspevkom. Aj 3 eurový príspevok pre nás veľkú cenu. Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás 

POKÁNIE RODINY –NINIVE – 40 dní pokánia – pridajte sa aj VY!
Otec Dominik Chmielewski: NOVÁ MODLITEBNÁ VÝZVA!!! Pokračovanie „Nazaret mojím domovom“- POKÁNIE RODINY –NINIVE – 40 dní pokánia v milosti posväcujúcej.
Zjednotenie rodín v Božej láske – pokánie, pokánie, pokánie.

Čo je potrebné urobiť?

  • Popolcovou stredou začína čas pokorenia sa pred Pánom, čas pôstu, čas umŕtvovania a zriekania
  • Celá rodina koná pokánie, aby sme zadosťučinili za hriechy, ktoré sa stali údelom nášho domu
  • Spoločný desiatok
  • Vytvoríme kalendár rodinného pokánia
  • Každý deň do kalendára zapíše každý člen rodiny skutok pokánia, ktorý v ten deň urobí a obetuje na určitý úmysel – zadosťučinenie za hriechy, za svojho manžela/manželku, deti a pod.  Obetou môže byť modlitba, sebazaprenie (nebudem pozerať televízor, nedám si kávu, sladké…), skutok pokánia, pôst a pod.
  • Akcia sa končí na Veľký piatok.

Ninive – Pokánie rodín

Arcibiskup Dzięga: „Dôstojný otec Dominik, iniciátor, hlavný moderátor a duchovný sprievodca Máriiných bojovníkov, ktorý si tiež prítomný v toľkých dielach pod patronátom Márie v Poľsku i vo svete, človek nádeje. Teraz ideme my. Teraz ideme my, teraz je čas pre mňa i pre Teba, aby sme im hovorili do očí, aby sa zachveli ich srdcia a aby z mnohých sŕdc prišla pozitívna odpoveď. Niekto musí do toho zvona búšiť.“

o.Dominik: „Pochválený buď Ježiš Kristu. Moji milovaní, s veľkou radosťou vás chcem pozvať na novú akciu, ktorú Máriini bojovníci ponúkajú každému, každej rodine, každému manželskému páru, každej domácnosti. Je to akoby pokračovanie tej peknej akcie „Nazaret – môj dom“, ktorá sa tak úžasne rozšírila po celom svete. Toľko tisícov rodín odpovedalo na túto akciu! Preto teraz chceme pokračovať akciou, ktorú sme nazvali „Pokánie rodín“. Táto akcia má už požehnanie niekoľkých úžasných biskupov, ktorí veľmi túžia, aby sa rozšírila naozaj po celom svete. Pokánie rodín Ninive. Štyridsať dní pokánia. Je takou našou veľkou túžbou zjednotiť rodiny, zvlášť dnes. Rodiny, ktoré možno prežívajú veľmi ťažké obdobie pre súčasnú pandémiu. Rodiny, ktoré sa musia nanovo zjednotiť v Božej láske. Boh chce zachrániť každú rodinu, každé manželstvo, každú domácnosť. Ale volá: pokánie, pokánie, pokánie. Preto chceme ponúknuť pokánie rodín. Pokánie, ktoré bude konané v rodine. Kde celá rodina sa začne kajať. Božie Slovo hovorí, že Boh miluje radostného darcu. Toto pokánie nemá byť niečím smutným. Má byť radostnou vynáhradou za hriechy, vyznávaním svojich hriechov. Najskôr sviatosť sv. spovede, potom opravovanie, vynáhrada, zadosťučinenie za všetky hriechy, ktoré žiaľ dnes tak veľmi ničia celé rodiny, celé manželstvá.

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

V čom bude spočívať táto akcia? Prvá vec: spoločný desiatok ruženca. Ako odprosenie za hriechy nášho manželstva, našej rodiny, nášho domu. Potom si vytvoríme kalendár rodinného pokánia. Čiže každý deň si otec zapíše svoju obetu pokánia, ktorú predložil Bohu za svoju manželku, za svoje deti. Manželka si zapíše svoj sebazápor, svoj skutok pokánia či nejakú modlitbu, ktorú v daný deň obetovala Pánu Bohu cez ruky Márie napríklad za svojho muža či za svoje deti. Deti tiež každý deň do kalendára zapisujú nejaký kajúci skutok,  nejakú malú obetu, ktorú prinesú, nejakú modlitbu za mamku, za ocka, za ich manželstvo, pričom ju predkladajú Bohu cez ruky Márie. A tak štyridsať dní si  celá rodina zapisuje svoje skutky pokánia, svoje zadosťučinenia, vynáhradu Bohu za hriechy, ktoré sa udiali v danej domácnosti, v danej rodine.

Boh túži po tom, aby sme sa nielen modlili, obetovali nejaké skutky pokánia,  ale taktiež aby sme si osvojili akúkoľvek formu zriekania. Mária vo Fatime tak veľmi prosí, aby sme sa vrátili k pôstom. Pôstu akýmkoľvek spôsobom. K zriekaniu sa napríklad nejakým drobným umŕtvovaním sa, zrieknutím sa každý deň hoc i len jednej drobnej príjemnej veci. Aby sme aspoň trochu pocítili, že nás to bolí. Obeta ma vtedy svoj zmysel, keď ma aspoň trošku bolí. Keď ma bolí to, že to prinášam ako obetu. Preto modlitba, rodinný kajúcny kalendár a akási drobná obeta, drobné zrieknutie sa, zrieknutie sa nejakej príjemnej drobnosti každý deň, aby sme mohli volať z celého srdca celá rodina: „Bože, zmiluj sa nad nami, vylej na nás svoje milosrdenstvo, obnov náš dom, obnov našu lásku, chceme nanovo vstať z mŕtvych, skrze utrpenie a smrť Ježiša Krista, ktoré budeme sláviť vo Veľkom Týždni. Preto Ťa prosíme, Bože, vzhliadni na naše pokánie, tak ako si vzhliadol na pokánie obyvateľov Ninive a trest si im zamenil za požehnanie. Bože nekonečne milosrdný, prosíme Ťa o zázrak uzdravenia našej rodiny, o zázrak oslobodenia našej rodiny od každého zla skrze rodinné pokánie. Moji milovaní, zdieľajte tento film, rozširujte toto pokánie, túto akciu, nech sa to znova rozšíri do celého sveta. Nech sa všetky rodiny zúčastnia akcie pokánia rodín, ktoré začíname na Popolcovú stredu a končíme na Veľký Piatok.

Moji milovaní, žehnám Vás na tento úžasný čas zjavenia v Božej láske, čas pokorenia sa pred Pánom, čas pôstu, čas umŕtvovania a zriekania, aby sme zadosťučinili za hriechy, ktoré sa stali údelom nášho domu. Aby náš dom bol obnovený na skale, v tomto prípade na skale rodinného pokánia. A k tomu Vás žehnám, milovaní, v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.Amen.

Arcibiskup Dzięga:

„Štyridsaťdňové pokánie je pred nami. Ešte štyridsať dní a Ninive bude zničené. A Ninive zareagovalo a Boh sa zľutoval. Pekná iniciatíva pokánia. Duch Svätý nás k tomu vedie. Mária za nás oroduje a vedie nás. A svätá Cirkev na nás čaká. Svet na nás čaká. Otec Dominik, áno, chcem Vás požehnať. Ale prosím, aby ste sa na požehnanie postavili tu aj s tým plagátikom o pokání, o Ninive. Lebo chcel by som tým požehnaním zahrnúť aj toto kajúcne dielo. Pán s Vami. I s duchom Tvojim. Skloňte hlavy na požehnanie. Nech Vás žehná Boh a nech Vás chráni. Amen. Nech k Vám nakloní svoju tvár a daruje Vám svoju milosť. Amen. Sám Pán nech sa nad Vami skloní a daruje Vám pokoj. Amen. Nech Vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

Teraz je čas. Tvoj a môj čas. Môj a Tvoj čas.

Prosíme Vás – tieto články sú vďaka Vaším príspevkom. Aj 3 eurový príspevok pre nás veľkú cenu. Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Dominik Chmielewski: 40 dní pokánia rodiny – NINIVE – video:

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu : podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem