Dominik Chmielewski: Oceán milosrdenstva plynúci do sŕdc ľudí v uliciach Krakowa.

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Myšlienky z relácie:

  • Boh chce zachrániť každého z nás. Prvý, kto túto snahu odmietol, bol Lucifer a anjeli, ktorí ho nasledovali. Odtrhli sa od Boha a tak sa z Lucifera stal Satan a z anjelov démoni.
  • Ježiš Kristus prišiel, aby vzal všetky naše hriechy minulé, súčasné aj budúce na seba. V jeho tele boli tieto hriechy zničené na kríži. Jeho krvou sme boli spasení.
  • Adam a Eva milovali Boha, no po svojom hriechu nastúpil pocit viny a začali sa navzájom obviňovať. Tento strach a pocit viny pretrváva aj v nás. Neustále odmietame uznať si svoju hriešnosť a stále poukazujeme na niekoho iného…
  • Ježiš hovorí, že musí odísť, aby mohol prísť Duch Svätý. On dokončí dielo milosrdenstva, bude nás brániť pred Satanom, ktorý nám nahovára, že pre nás niet záchrany, milosrdenstva a spásy. Satan sa snaží v nás zabiť lásku k Bohu, k ľuďom a k sebe samým.
  • Panna Mária je nevestou Ducha Svätého. Ona vedela, čo všetko sa udeje, bola hlavnou osobou, s ktorou sa apoštoli modlili vo večeradle a čakali na príchod Ducha Svätého. Po jeho príchode sa z prestrašených apoštolov stali ohlasovatelia, ktorí rozniesli Božie slovo do celého sveta.
  • Vo Fatimskom zjavení nám Boh hovorí o príprave záchrany sveta v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie. Pred triumfom Nepoškvrneného Srdca však príde veľká kríza manželstva a rodiny. My žijeme práve tieto časy! Rodina je absolútne dehonestovaná, pojem manželstva je sprofanovaný a deti žijú vo vzťahovom chaose. Tieto zmätky vniesol medzi nás Satan, proti ktorým sa musíme jednoznačne postaviť.
  • Panna Mária nám vo Fatime dáva 3 zbrane proti Satanovi. Prvou zbraňou je zasvätenie sa Panne Márii. Zasvätiť sa znamená konať skrze ňu a s ňou všetko. Druhou zbraňou je prijatie a obetovanie svojho utrpenia pre záchranu svojej duše a duší tých, čo sa veľmi vzdialili od Boha. Treťou zbraňou je modlitba ruženca. Táto najsilnejšia duchovná zbraň prináša všetky milosti Boha. V ruženci sa oslavuje meno Ježiš, na toto meno sa zohne každé koleno, po vyslovení tohto mena sa trasie celé peklo.
  • Keď v ruženci prosíme – pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej – pre kresťana sú to dva najdôležitejšie momenty. Prvý moment je teraz – lebo nežijeme ani v minulosti, ani v budúcnosti – máme prosiť Matku Božiu, aby bola s nami, aby sme sa nepomýlili, žeby sme kráčali tam, kde máme kráčať. Druhý moment je naša smrť. V tejto hodine sa bude rozhodovať, či získame večný život, alebo skončíme v pekle. V lepšom prípade v očistci. Vrúcne prosme o to, aby v hodine našej smrti bola pri nás naša Matka.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem