Dominik Chmielewski: Nie je náhoda, že na celom svete je kríza otcovstva. 10-03

Dominik Chmielewski
Dominik Chmielewski

Tretia prednáška z desiateho cyklu o. Dominik Chmielewski – krátke katechézy s názvom: Nie je náhoda, že na celom svete je kríza otcovstva.

  • Satan túži zdeformovať obraz Boha v srdciach ľudí, lebo žiadne dieťa nebude milovať Boha, ktorého sa bojí.
  • Mať bázeň Božiu znamená báť sa zraniť Božiu lásku akýmkoľvek svojim hriechom.
  • Satan pracuje u každého z nás, aby nás zviedol k hriešnosti a skrze hriech spôsobil, že sa budeme Boha báť, budeme sa sami za seba hanbiť a budeme prežívať obrovský pocit viny.
  • Nie je náhoda, že na celom svete je kríza otcovstva. Satan dobre vie, že keď vezme otca deťom, bude im ponúkať zdeformovaný obraz Boha, ktorý je Otcom. My totiž prirodzeným spôsobom prenášame vlastnosti svojho biologického otca na Boha – Otca.
  • Keď tvoj otec nemal na teba čas, lebo iné veci boli pre neho dôležitejšie ako ty, budeš sa modliť Otčenáš, ale v srdci budeš cítiť, že sú pre Neho dôležitejšie iné záujmy ako tvoje záležitosti. Ani si nevšimneš, že tieto pocity voči Bohu, sú pocitmi voči tvojmu biologickému otcovi.
  • Ak si celý život videl svojho otca ako nejakého slabocha, musel si si poradiť sám. Nedalo sa na neho spoľahnúť. Preto dôvera voči Bohu je u teba iba prázdnym sloganom.
  • Najväčšie zranenie obrazu Boha Otca a obrovská bolesť u dieťaťa nastáva vtedy, ak ho otec sexuálne zneužíva.
  • Až 90% právoplatne odsúdených za pedofíliu vo svete tvoria otcovia, ktorí sexuálne zneužívali svoje vlastné deti. Iba 0,2% pedofilov tvoria kňazi. Satanovi ide o to, aby tieto čísla zveličil do maximálne možnej miery, aby sa nadobudol dojem, že pedofília je najväčší problém v Cirkvi.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem