Dominik Chmielewski: Nesúď a nebudeš súdený – časť 2.

otec Dominik Chmielewski

Myšlienky z relácie:

  • Súdenie druhého človeka je veľmi ťažký hriech. Z čoho súdime iných, po čase začneme robiť my sami.
  • Kto neplače nad vlastnými hriechmi, bude stále posudzovať hriechy iných.
  • Otcovia púšte a svätci celou silou bojovali so svojimi hriechmi a boli veľmi milosrdní voči hriechom iných.
  • Súdenie patrí Bohu! On jediný vie, čo je pravda o danom človeku. Boh hovorí: „Nesúďte a nebudete súdení!“
  • Šéf nacistickej propagandy Goebbels ostro útočil na Cirkev a kňazov poukazujúc na ich hriechy skutočné alebo domnelé. Ich totalitní nástupcovia v súčasnosti šíria liberálnu demokraciu. Častokrát kňazov krivo a neprávom obviňujú a tak vytvárajú falošný obraz Cirkvi. Týmto spôsobom bol obvinený aj Ježiš Kristus a po ňom prvý mučeník sv. Štefan.
  • Tí, ktorí sa chcú spasiť, sa zaoberajú len svojou vlastnou hriešnosťou. Svätí ľudia vidia hriechy iných, no oni ich neodsudzujú, ale spolucítia s nimi, poučujú ich, utešujú a robia všetko preto, aby hriešnikov zachránili.
  • Nezabúdajme na to, že musíme byť milosrdní a nemáme súdiť. Robíme tým svoje malé krôčiky do neba.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem