Dominik Chmielewski: Nesúď a nebudeš súdený – časť 1.

otec Dominik Chmielewski

Myšlienky z relácie:

  • Zmyslom nášho života je uveriť láske, ktorú má Ježiš Kristus k nám. Veľa ľudí sa sklamalo, keď očakávalo túto lásku od človeka. Mnoho hriechov páchame najmä vtedy, keď sa porovnávame s inými.
  • Farizeji sú ľudia plní posudzovania, odsudzovania, kritiky. Na jednej strane sa tvária naoko zbožne, no na druhej strane nemilosrdne poukazujú na hriechy druhých. Sú to ľudia, ktorým pýcha nedovoľuje vidieť pravdu o sebe.
  • Nesúďme, aby sme neboli súdení! V Biblii máme opísaný príbeh ženy, ktorú farizeji pristihli pri cudzoložstve. Mala byť za to ukameňovaná. Farizeji čakali na vyjadrenie od Ježiša. On si kľakol a začal písať prstom do prachu zeme. Niektorí mystici hovoria, že Ježiš písal hriechy farizejov, ktorí držali v ruke kamene. A oni – keďže sa báli verejného odhalenia svojich hriechov – pomaly jeden po druhom odhodili kamene a odišli preč. Ježiš Kristus nekričal a neútočil na farizejov otvorene, ale dal im šancu na zmenu postoja.
  • Vždy sa musíme zamyslieť ako konať v podobných situáciách, pretože niečo sa môže diať reálne a niečo si môžeme len domýšľať.
Zdieľajte:
Zapnúť upozornenia na novinky a články Aktivovať Nie ďakujem